De energiemarkt moet flexibeler worden

Energienieuws.info
Erasmus School of Economics

Hernieuwbare energiebronnen maken het steeds moeilijker om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, stelt Cristian Stet, promovendus aan Erasmus School of Economics. Als de energiemarkt niet flexibeler wordt, dreigt het elektriciteitsnet verzadigd te raken en kan het verdienmodel van groene stroom verloren gaan.

'Demand response'

In zijn proefschrift noemt Stet twee manieren om de elektriciteitsmarkten flexibeler te maken: het opslaan van elektriciteit in geval van pieken in de productie, en het veranderen van onze ‘demand response’. Het eerste kan bijvoorbeeld via batterijen of door elektriciteit om te zetten in waterstof. Met het tweede bedoelt Stet de vraag naar elektriciteit het aanbod te laten volgen. Denk bijvoorbeeld aan een kantoorgebouw dat energieslurpende koelsystemen heeft en kosten kan besparen door het systeem te laten draaien op momenten dat de vraag en de prijs lager zijn.

Flexibele aanbieders

Hoe lager de elektriciteitsprijzen, hoe beter de vooruitzichten voor aanbieders van flexibiliteit. Zo zouden er elektriciteitscontracten kunnen zijn die het toestaan om de marktprijs real-time te volgen. Voor grootgebruikers kan dit namelijk erg interessant zijn. Als we begrijpen hoe weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen elektriciteitsmarkten kunnen veranderen, kan er een businesscase gebouwd worden voor aanbieders van flexibiliteit.

 

Promovendus

Cristian Stet

Meer informatie

Het volledige artikel van Energienieuws.info kunt u hier vinden. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen