Economen trekken aan de bel over de financiële staatshuishouding in België

De Tijd
Kevin Spiritus
Erasmus School of Economics

De controle van de begroting is in België weer zo goed als geruisloos voorbijgegaan. Dit is echter niet omdat het zo goed is gesteld met de Belgische staatshuishouding. Samen met 21 andere economen trekt Kevin Spiritus, universitair docent overheidsfinanciën aan Erasmus School of Economics, aan de bel in een artikel dat in De Tijd verscheen.

De overheid lijkt zich geen zorgen te maken: allerlei initiatieven worden geopperd om overheidsuitgaven te doen: permanente verlichting van de belastingdruk, loonsverhogingen binnen de overheid en plannen om de koopkracht te verhogen. Er zijn echter flinke hervormingen nodig: de overheid heeft een primair tekort van 3 procent van het bbp en het Belgische Planbureau heeft becijferd dat dit zal oplopen tot 4,7 procent. Hier plaatst het Planbureau een belangrijke kanttekening bij: deze stijging wordt verwacht in de komende jaren aan te houden, wat betekent dat deze stijging niet slechts te verklaren valt door corona of de oorlog in Oekraïne.

Aanpak stijgende overheidsschuld

Spiritus stelt dat dit begrotingstekort bij ongewijzigd beleid flink zal stijgen. Mede door de vergrijzing kan verwacht worden dat de overheidsschuld toeneemt van 104 procent naar 130 procent van het bbp in 2030. Om dit tij te keren, stelt Spiritus met zijn collegae dat er flink ingegrepen moet worden. In het artikel geven zij een aantal suggesties. Deze houden onder andere in dat er een meerjarentraject moet worden uitgestippeld, maatregelen genomen moeten worden om de werkzaamheidsgraad te doen toenemen en het pensioen- en zorgstelsel te herzien.

Universitair Docent
Meer informatie

U kunt het artikel in De Tijd, 14 juli 2022, hier lezen. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen