Einde discussie of toch niet?

door: Piet Oerlemans

In deze blog werpt drs. Piet Oerlemans een blik op samengestelde prestaties.

Op 7 mei 2021 heeft de Hoge Raad beslist dat het parkeren bij het attractiepark Toverland bij Venlo geen bijkomende dienst is en derhalve is belast tegen het algemene tarief. Hof ’s-Hertogenbosch had nog geoordeeld dat wel sprake was van een bijkomende dienst belast tegen het verlaagde tarief. De Hoge Raad maakt korte metten met de argumenten van het Hof. De lastige bereikbaarheid van het attractiepark op een andere wijze dan per auto is niet van belang. Het gebruik maken van de parkeerdienst is een doel op zich. Als je met de auto naar een attractiepark gaat, weet je dat je de auto moet parkeren. Toch niet zo’n ingewikkelde zaak, zou je denken. Desalniettemin is dit niet de enige procedure over parkeren bij een attractie- of natuurpark. Wel was de onderhavige procedure de enige waarvan het Hof oordeelde dat sprake was van een bijkomende dienst belast tegen het verlaagde tarief.

Tarieven

De discussie over de samengestelde prestatie blijft oplaaien. Denk aan de rondleidingen in de Ajax Arena en de alcoholische dranken geserveerd in het restaurant. Wat valt op in deze procedures? De ondernemer maakt bezwaar tegen de ingediende aangifte omzetbelasting en wenst de eventuele teruggave in eigen zak te steken. Is dit het idee achter de omzetbelasting? De omzetbelasting is een verbruiksbelasting die drukt bij de consument. Slaat het voordeel van een verlaagd tarief neer bij de consument zoals bedoeld? Zou het parkeertarief daadwerkelijk zijn verlaagd in geval de Hoge Raad belanghebbende in het gelijk had gesteld? Niets menselijks is de ondernemer vreemd. Bij verschillende tarieven ontstaat de drang om te zoeken naar de toepassing van het verlaagde tarief en het voordeel zelf te behouden.

Uniform

Rijst vervolgens de vraag waarom we verschillende tarieven blijven hanteren binnen de omzetbelasting? Herhaaldelijk wordt deze vraag gesteld en steeds volgt hetzelfde antwoord. De rechtvaardiging voor het hanteren van verschillende tarieven is achterhaald. Het verlaagde tarief leidt niet tot een herverdeling en is uitvoeringstechnisch gecompliceerd en kostbaar. Hoeveel aanwijzingen hebben de beleidsbepalers nodig om tot het inzicht te komen dat een uniform omzetbelastingtarief de beste oplossing is? De wetenschappelijke moed opgeven is geen goed advies, maar de voorspelling dat we de komende 25 jaar nog verschillende tarieven zullen blijven hanteren binnen de omzetbelasting, is niet gewaagd. Het is zoals het is, dus op naar de volgende procedure over het tarief van de samengestelde prestatie.

Meer informatie

Drs. Piet Oerlemans, wetenschappelijk docent indirecte belastingen bij Erasmus School of Economics en Erasmus School of Law.

Gerelateerde opleiding

Fiscale Economie (Indirecte Belastingen)

De masterspecialisatie Indirecte Belastingen richt zich op specifieke onderwerpen zoals verbruiksbelastingen in Europese context, douanerecht en milieubelasting
Gerelateerde links
Meer blogs van Indirecte Belastingen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen