Eredoctor Navi Pillay: Hou vast aan normen en waarden van mensenrechten bij vluchtelingenvraagstuk

We moeten vasthouden aan de principes van de mensenrechten, die hebben bewezen de tand des tijds te doorstaan en die zijn geworteld in de samenleving. Het is de enige effectieve manier om migratiecrises te managen. Dit stelt de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenadvocaat Navi Pillay in de twintigste Mandeville Lezing op donderdag 9 juni 2016. De voormalig Hoge Commissaris van de Mensenrechten spreekt haar bezorgdheid uit over de situatie in Turkije en roept de Europese Unie op om te handelen in overeenstemming met haar welbekende en gerespecteerde wetten en principes op het gebied van mensenrechten. Non-conformiteit met internationale verplichtingen geeft het verkeerde voorbeeld, aldus Pillay. Pillay krijgt tijdens de Mandeville Lezing een eredoctoraat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vreemdelingenhaat, afwijzing, verdenking en agressie zijn alarmerende tendensen in de huidige ‘migratie crisis’, zegt Navi Pillay. De oplossing is niet te vinden in maatregelen om migratie te voorkomen, want mensen zijn en zullen altijd op zoek gaan naar mogelijkheden voor een beter leven. Het is belangrijk de wijdverbreide misvatting dat migratie een bedreiging is in plaats van een nu voor bestaande gemeenschappen, te pareren. Europa heeft historisch gezien immers ook veel profijt gehad van migratie, aldus Pillay.

Internationale verdragen
Verdenking en haat tegen de ander, gebruik van de huidige migratiegolf voor politieke en verkiezingsdoeleinden, toenemende verdeeldheid en vreemdelingenhaat dragen allemaal bij aan onmenselijke afwijzing van mensen in nood. Pillay pleit ervoor vast te houden aan de waarden die bij de mensenrechten behoren, zoals vastgelegd in de Internationale Rechten van de mens, het vluchtelingenrecht en het zeerecht. Deze wetgeving bestaat al lange tijd en werd trots omarmd door de samenleving. De wetten zijn in feite nog meer relevant tijdens crises dan in vredestijd, aldus Pillay. De aanblik van geweld tegen vluchtelingen, het gebruik van waterkanonnen en het prikkeldraad dat hen gevangen houdt is weerzinwekkend, zegt ze.

Over Navi Pillay

The voice of the victim everywhere
Navanethem ‘Navi’ Pillay, pionier op het gebied van mensenrechten, werd geboren in een arme Indiase familie  in apartheid Zuid-Afrika. Aanvankelijk was die achtergrond een obstakel voor haar aspiraties voor verder onderwijs en een betekenisvolle carrière. Tegelijkertijd wakkerden haar ervaringen met onderdrukking en discriminatie de wil om die te bestrijden aan. In 1967 was Pillay de eerste zwarte vrouw in Zuid-Afrika die haar eigen advocatenkantoor opzette. Ze gebruikte die praktijk vaardigheden om anti-apartheid activisten te verdedigen en de rechten van politieke gevangenen te beschermen. Opmerkelijk is dat Pillay in 1973 erin slaagde om wettelijke vertegenwoordiging en basisvoorzieningen te verkrijgen voor de gevangenen van Robbeneiland. 

Eerste zwarte vrouwelijke rechter
In 1995, toen de eerste democratische regering werd gevormd in Zuid-Afrika, benoemde Nelson Mandela Pillay als de eerste zwarte vrouwelijke rechter in het Hoog Gerechtshof. In het zelfde jaar kreeg ze zitting in het Internationale Rwanda Tribunaal. Sinds die tijd is Pillay een van de meest toonaangevende verdedigers van de mensenrechten ter wereld. In 2008 werd ze benoemd tot VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, een positie waarnaar zij verwijst als: ‘een stem voor slachtoffers overal’. Op dit moment is Pillay commissaris van de Internationale Commissie Tegen de Doodstraf.

Over de Mandeville Lezing
De twintigste Mandeville Lezing is een initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Rotterdamse bedrijfsleven (Club Rotterdam) en het Erasmus Trustfonds, verenigd in de Bernard Mandeville Stichting. De Mandeville Lezing is vernoemd naar de in Rotterdam geboren filosoof en arts Bernard Mandeville (1670-1733) en is een blijk van waardering voor de grote maatschappelijke verdiensten van een persoon uit binnen- of buitenland. Eerdere laureaten waren Jean-Claude Trichet, Jeroen van der Veer en Carla Del Ponte. Het is de eerste keer dat er een formeel eredoctoraat van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de Mandeville Lezing is verbonden.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen