ESL Coachcafé voor studenten opent haar deuren

Op dinsdag 16 februari was het zo ver, Erasmus School of Law organiseerde samen met de Meesterweek het eerste Coachcafé voor studenten! 

Studenten gingen in gesprek met oudere alumni die een training volgden om als coach deel te kunnen nemen aan Het Coachcafé. Want wie kan je beter vertellen welke stappen je moet zetten dan iemand die je voor is gegaan? 

Voor het startsein gegeven wordt, legt trainer Arian van Rijssen (Toolkit for Life) uit hoe het werkt: ‘Er zijn drie rondes. In de eerste ronde praten we over talenten, in de tweede ronde gaan we kijken naar jullie dromen en in de laatste ronde gaan we de eerste stap bedenken die morgen gezet kan worden om dichter bij deze dromen te komen.’ Het lijkt nog wat abstract, maar toch zijn er grote verwachtingen. ‘Ik verwacht dat ik na vandaag weet welke master ik ga doen’, zegt een deelnemer. In de zaal staan acht tafels en aan elke tafel zit een coach. De bedoeling is dat de 26 deelnemende studenten zich verdelen. ‘Ga vooral naast studenten zitten die je nog niet kent’, adviseert Arian, ‘naast het ontdekken van je talent, staat ook netwerken centraal’.

Talenten

De gesprekken in de eerste ronde gaan over talenten, kwaliteiten en eigenschappen. ‘Ik ben best resultaatgericht’, zegt een van de deelnemers. ‘Ik probeer juist vaak iets uit zonder zeker te zijn van resultaat’, zegt een ander. ‘Dan denk ik: waar ben ik mee bezig, maar dan lukt het toch.’ De derde student aan tafel heeft meer moeite met het benoemen van zijn talenten. De coach aan tafel helpt, door te vragen waar hij blij van wordt en waar hij goed in is. Zullen dat twee overeenkomstige dingen zijn? ‘Wat zouden je vrienden zeggen als ik hen vraag naar jouw talenten?’ Een stoer ogende jongen zegt tot ieders verbazing dat zijn moeder zijn talenten beter zou kunnen benoemen. Na wat gegrinnik denken de studenten samen verder.

Samen denken

Het denkproces wordt op deze manier open begeleid. Er is veel ruimte voor verbreding maar ook voor diepgang. De goede eigenschappen van de ene student, blijken voor de ander juist de slechte. Sommige talenten komen in meerdere groepjes aan bod. Aan de ene tafel wordt ‘organiseren met oog voor detail’ als talent beschouwd en in een ander groepje noemt men ‘complexe problemen simplificeren’. Het blijken beide vaardigheden die volgens de coaches ontzettend nuttig zijn. ‘Probeer je talent te verbinden aan de toekomst’, zegt een alumnus die zelf werkzaam is in het bedrijfsleven. De coaches leggen uit hoe de vaardigheden in de praktijk toepasbaar kunnen zijn. Zonder uitzondering benadrukken de coaches dat het belangrijk is dat je moet doen wat je leuk vindt.

Dromen

In ronde twee worden de dromen en ambities onderzocht. Waar sommige studenten klein dromen, durven anderen al heel groot te dromen. ‘Ik wil later mijn eigen advocatenkantoor’, zegt een rechtenstudent. Een andere student benoemt zijn droom als volgt: ‘ik zou mij bezig willen houden met het ontwerpen van steden’. 
‘In een droom kan alles en het hoeft niet aan te sluit en op je studie’ aldus Arian. 
De Coaches en deelnemers laten zich meevoeren in de verschillende dromen en genieten van alle mooie verhalen die loskomen.

De Next step

In de derde ronde wordt er nagedacht over de stappen die nodig zijn om deze droom te verwezenlijken. Er zijn veel stappen te nemen voordat je je eigen kantoor opent. ‘Zou je nu al een stap kunnen nemen die je meer in de richting van je droom kan duwen?’ De eerste stap moet wel realistisch zijn, bijvoorbeeld eens koffie drinken met iemand die zich al bezighoudt met het ontwerpen van steden. In de groepjes wordt gezamenlijk gebrainstormd en er komen veel ideeën aan bod.

Levend LinkedIn

Na de derde ronde ‘spelen’ we met elkaar het Levend LinkedIn. Arian neemt ons op enthousiaste wijze mee in de wereld van het netwerken. We staan stil bij netwerkend werken, het nieuwe solliciteren en het belang van een vraag hardop stellen aan je netwerk om zo deze vraag beantwoord te krijgen. 
Enigszins schoorvoetend komt de eerste deelnemer met een netwerkvraag. Zodra blijkt dat er maar liefst 4 mensen zijn die contactgegevens hebben voor de vraagsteller, zijn er meer deelnemers die een vraag hardop stellen. Er ontstaat een buzz van enthousiasme, inzichten en nieuwe contacten!

Al met al: een groot succes!

Naar mate de avond vordert wordt iedereen steeds gemotiveerder. De deelnemers hebben zin om stappen te zetten, nu ze mogelijkheden hebben besproken. Er heerst een fijne sfeer in de kroeg (het blijft immers een café!). Iedereen probeert elkaar verder te helpen. Na afloop is iedereen positief. ‘Normaal gaat alles op de automatische piloot, maar nu sta je ook ergens bij stil.’ Er wordt gedronken en gelachen. Pas om middernacht gaan de laatsten weg. Netwerken blijkt nog leuker dan verwacht.