Europese beurs voor onderzoek naar maatschappelijke randvoorwaarden voor inclusief cultuurbeleid

Marc Verboord staat op podium.

Het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC) heeft als coördinator samen met acht andere consortiumpartners in heel Europa een H2020-beurs ​​van 3 miljoen euro ontvangen voor het internationale onderzoeksproject INVENT: European Inventory of Societal Values of Culture as Basis for Inclusive Cultural Policies. Vooraanstaande onderzoeksinstellingen en wetenschappers uit negen Europese landen gaan intensief samenwerken om de maatschappelijke randvoorwaarden voor een inclusief cultuurbeleid te identificeren. Het project start in februari 2020 en wordt geleid door Susanne Janssen, hoogleraar sociologie van media en cultuur aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC).
 

Onlangs ondertekenden de EU en Erasmus Universiteit Rotterdam de subsidieovereenkomst voor INVENT, als onderdeel van het Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie. Het project wordt gecoördineerd door het ERMeCC en heeft een looptijd van drie jaar. Susanne Janssen heeft ruime ervaring met het leiden van grote internationale onderzoeksprojecten, waaronder een NWO VICI- en een HERA project. Marc Verboord, universitair hoofddocent bij de afdeling Media en Communicatie van ESHCC, speelt ook een centrale rol in het project.

‘Doordachte interdisciplinaire aanpak’

De evaluatie van het onderzoeksvoorstel door het internationale referenten was zeer positief. Zij prezen de excellente onderzoekskwaliteiten van het consortium, de doordachte interdisciplinaire aanpak van het project, en de uitstekende integratie van een breed scala van belanghebbenden uit verschillende maatschappelijke sferen. Ook de evenwichtige gendersamenstelling van het onderzoeksteam werd zeer gewaardeerd.

Nieuwe EU-agenda voor cultuur vereist sociale wending in cultureel beleid

De nieuwe EU-agenda voor cultuur is een uitzonderlijk belangrijke stap voorwaarts in het Europese cultuurbeleid. De nieuwe focus van de EU op het gebied van cultuur gaat echter gepaard met theoretische en methodologische uitdagingen. De veranderingen die Europa en de wereld de afgelopen dertig jaar hebben ondergaan, zijn zo ingrijpend dat ze een andere aanpak vereisen voor het creëren van cultureel beleid. Het INVENT-consortium beoogt bij te dragen aan een 'sociale wending' in cultureel beleid.

Beïnvloeding door wereldwijde trends

Toekomstig beleid moet rekening houden met hoe de leefstijl en culturele participatie van Europese burgers is beïnvloed door trends als globalisering, Europese integratie en de migraties die daarmee gepaard gaan, de digitale revolutie en de toenemende sociale ongelijkheid. De bottom-up benadering van het project zal inzicht verschaffen in diverse, vaak onderling tegenstrijdige, concepten van cultuur en inzichten in maatschappelijke waarden van cultuur bij verschillende sociale groepen in Europese samenlevingen. Tegelijkertijd biedt dit de basis voor nieuwe methoden voor het vastleggen van de maatschappelijke waarden van cultuur.

Het INVENT-project wil via onderzoek de culturele en sociale randvoorwaarden identificeren die nodig zijn om de strategische doelen van de nieuwe EU-agenda voor cultuur te realiseren. Dit is het algemene doel van het project, gericht op het ondersteunen van de waarden van cultuur die van vitaal belang zijn voor het behoud en de verbetering van het Europese project, door te streven naar identiteit en verbondenheid, inclusiviteit, tolerantie en sociale cohesie.

Professor
Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen