Het strenge Nederlandse bonusplafond speelt Nederland parten als post-brexit vestigingsplaats

Het strenge Nederlandse bonusplafond speelt Nederland parten

Eind juli schreef de Financial Times, op basis van ingewijden, dat de Japanse Bank MUFG Amsterdam op het oog heeft als vestigingsplaats voor een deel van haar Europese zakenbankactiviteiten na de Brexit. MUFG en andere banken willen weg uit Londen omdat ze niet zeker weten of zij hun huidige activiteiten in de Europese Unie na de Brexit probleemloos voort kunnen zetten. 

Volgens Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics, maakt het strenge Nederlandse bonusplafond Nederland onaantrekkelijk voor buitenlandse banken. Zonder het plafond was Nederland ontegenzeggenlijk aantrekkelijker geweest.  'Maar zelfs zonder bonusplafond had het gros van de banken niet voor Nederland gekozen', zegt De Vries. 'Frankfurt is de toplocatie, want daar zit de ECB. De kracht van de Londense City is dat alle financiële kennis daar geconcentreerd is. De banken zullen op het Europese vasteland opnieuw zo'n plek willen creëren. Frankfurt is daarvoor het geschiktst.' 

Meer informatie

Klik hier voor het volledige artikel op de Volkskrant, d.d. 31 juli 2017