Hoe informatie zich verspreidt via netwerken

Wat heeft een marketingvideo die viraal gaat gemeen met een niesende zieke in een volle bus? In beide gevallen is de kans aanwezig dat er informatie – een marketingboodschap of een virus – wordt verspreid. Maar hoe werkt zo’n proces? Wouter Vermeer van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam (RSM) beschrijft in zijn proefschrift een nieuwe manier om te analyseren hoe informatie via netwerken haar weg vindt. Zijn onderzoeksresultaten laten ook zien hoe bedrijven dit proces beter kunnen beheren. Vermeer verdedigt zijn proefschrift op donderdag 17 december 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ​

Verschijnselen als de Arabische lente, de ice bucket challenge en zelfs de bankencrisis zijn voorbeelden van hoe de verspreiding van informatie onze samenleving kan beïnvloeden. Maar ook binnen een bedrijf is het delen van kennis van groot belang.

Vermeer ontwikkelde een nieuwe kader voor het analyseren van informatiedeling. Om de verspreiding van informatie te kunnen begrijpen, betoogt hij, moeten we kijken hoe individuen binnen een systeem met informatie omgaan. De eerste stap is straling of uitzending (radiation): een actor wordt een actieve informatiebron. Dit is vergelijkbaar met de eerste nies, het uploaden van een blogpost, of bij de koffieautomaat over een nieuw project praten met een collega. Wanneer deze informatie andere actoren bereikt, heeft er transmissie plaatsgevonden: het virus komt in contact met iemand anders, het blog verschijnt op iemands scherm of de collega hoort het verhaal.

Pas als deze informatie is opgenomen, dus als het virus zijn weg heeft gevonden in het lichaam, als de collega knikt ter bevestiging dat hij het nieuws heeft gehoord of als het blog is gelezen, heeft er receptie plaatsgevonden. Dat is het moment waarop de actor in een nieuwe toestand komt en ziek wordt of geïnformeerd raakt. Deze actor wordt op zijn beurt een nieuwe informatiebron als hij niest, de video opnieuw post of een volgende collega over het project vertelt.

Interventies
Begrip van dit proces is belangrijk voor bedrijven die een marketingcampagne voeren. Zij zullen de verspreiding van informatie door het hele systeem willen maximaliseren (terwijl organisaties in de gezondheidszorg juist proberen een pandemie te voorkomen door verspreiding van de ziekte tot een minimum te beperken). Vermeer laat met zijn onderzoek zien dat organisaties dit verspreidingsproces effectiever kunnen managen door te onderzoeken hoe actoren binnen een bedrijf de drie stappen doorlopen.

Bedrijven die het delen van kennis via hun medewerkers willen bevorderen, kunnen mensen die over kennis beschikken stimuleren om meer te uit te zenden. Dat kan bijvoorbeeld door ze vaker een praatje te laten houden of door ruimten te creëren waar ze met anderen in contact kunnen komen. Dit werkt als mensen die kennis kunnen uitzenden nog niet eerder door anderen zijn gehoord. Maar wat als andere medewerkers niet reageren op de informatie die zij ontvangen? Volgens Vermeer moet het bedrijf dan achterhalen waarom de receptie niet heeft gewerkt. Wat belemmert medewerkers om de informatie die zij hebben opgevangen te gebruiken?

Samenleving
Volgens Vermeer zal zijn nieuwe kader voor het analyseren van informatie steeds relevanter worden voor de hele samenleving: “De wereld is steeds meer verbonden en mensen zijn sociale wezens, we worden beïnvloed door alles wat er om ons heen gebeurt. Door snel informatie te verspreiden, kan de manier waarop we ons gedragen binnen het systeem veranderen en daarmee kan het complete systeem zelf ook veranderen.”

Meer informatie

Ramses Singeling, Media Officer RSM, 010 408 2028 of singeling@rsm.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen