Inflatie toch niet zo tijdelijk als gedacht

Trouw
Casper de Vries
Erasmus School of Economics

De sfeer binnen de Europese Central Bank (ECB) slaat om: de inflatie is waarschijnlijk toch niet zo tijdelijk als tot nu toe gedacht. Maar wat kan de ECB hiertegen doen? In een artikel van Trouw geeft Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics, hier commentaar op.

Consumentenprijzen stijgen door de tekorten aan grondstoffen, en het tekort aan zeecontainers die goederen moeten verschepen. Zelfs arbeid is momenteel schaars en bedrijven rekenen de hogere lonen door in hun productprijzen. Tot voor kort hield de ECB vol dat de prijsstijgingen tijdelijk zouden zijn, maar nu de inflatie blijft doorzetten wordt die boodschap steeds minder houdbaar.

De ECB kan niet zoveel doen tegen de tekorten aan grondstoffen of zeecontainers, wel zou ze haar speciale corona-steunprogramma iets kunnen afbouwen. Op dit moment koopt de centrale bank namelijk nog heel veel overheidsschulden op van grote beleggers zoals commerciële banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Het idee hierachter was dat extra investeringen de economie weer moet aanjagen. Inmiddels lijkt deze steun eerder voor ongewenste inflatie te zorgen, stellen economen.

Volgens de Vries is het moeilijk vol te houden dat er nog corona-opkoopprogramma’s nodig zijn. ‘Verminder je dat opkopen niet, dan ben je als centrale bank eigenlijk bezig met het financieren van de staatsschuld van landen. En dat mag niet volgens het Verdrag van Maastricht uit 1992.’

Professor

Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie

Meer informatie

Het artikel van Trouw, 28 oktober 2021, kunt u hier vinden. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen