Interview: PhD student begint wereldwijd onderzoek naar de impact van COVID-19 maatregelen

Hoe reageren mensen op de maatregelen die de landen nemen om COVID-19 te bestrijden? En wat beïnvloed de naleving van deze maatregelen? Om deze vragen te beantwoorden is de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoeksproject gestart om het gedrag en de perceptie van mensen ten aanzien van de aanpak van overheden op wereldwijde schaal te bestuderen. Onderzoekers van twaalf universiteit van over de hele wereld werken samen aan dit onderzoek.

Het verkrijgen van inzichten in de factoren die de naleving van de regels beïnvloeden is belangrijk aangezien het succes van de overheidsmaatregelen in tijden van crisis van het gedrag van de bevolking afhangt. Het doel van het onderzoek is om meer inzichten te verkrijgen in het gedrag tijdens een crisis om zo de ontwikkeling van adequate strategieën voor de toekomst te bevorderen.

Annelot Wismans, promovendus aan Erasmus School of Economics, is een van de initiatiefnemers van het onderzoek. In dit interview legt zij uit hoe het project begon en wat haar ervaring is met het uitvoeren van onderzoek voor het project:

Kun je ons iets vertellen over hoe dit onderzoek tot stand is gekomen?

Op het moment dat we te horen kregen dat we vanuit huis moesten werken, was ik op zoek naar een nieuwe studie voor mijn doctoraat. Toen de nieuwe maatregelen met betrekking tot het coronavirus net werden aangekondigd, was er één ding dat me fascineerde: het grote verschil in hoe serieus mensen de maatregelen namen. Terwijl sommigen fanatiek hun handen gingen wassen en niet naar buiten gingen, waren anderen nog steeds bezig met het geven van feestjes. Ik besloot me te verdiepen in wat het verschil in nalevingsgedrag tussen mensen veroorzaakt. Gezien de huidige situatie kon het onderwerp niet relevanter worden dan dat. Na een brainstorm met mijn begeleiders kwamen we tot het huidige onderzoek.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het onderzoek heeft verschillende doelen. Zo zullen we onder andere de relatie bestuderen tussen verschillende persoonlijkheidskenmerken en de naleving van maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Verder zullen we het effect van het waargenomen risico van het virus bestuderen en of mensen een onterecht optimistische kijk hebben op hun risico om geïnfecteerd te raken.

Aangezien de maatregelen die overheden hebben genomen aanzienlijk verschillen tussen landen, bestuderen we het gedrag van studenten in meerdere landen. In samenwerking met vele internationale collega's hebben we gegevens verzameld van elf landen: België, Colombia, Frankrijk, Duitsland, India, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en Zweden. Door de resultaten van de verschillende landen met elkaar te vergelijken, kunnen we onderzoeken of er grote verschillen zijn in de resultaten tussen landen die zwaarder getroffen zijn door het coronavirus en waar sterkere maatregelen zijn getroffen.

Het succes van de aanpak van de regeringen is volledig afhankelijk van de naleving van de voorgeschreven maatregelen door de bevolking. Daarom is het van groot belang om meer inzicht te verkrijgen in de factoren die de mate van naleving bepalen.

Hoe heb je het onderzoek tot nu toe beleefd?

Hoewel we net begonnen zijn, is het tot nu toe een geweldige ervaring geweest. Het kunnen uitvoeren van een multidisciplinaire, internationale studie over een relevant en urgent onderwerp is, denk ik, een droom voor alle promovendi. Wat ook het meest opvalt is het enthousiasme van alle betrokkenen: onze internationale contacten, onze faculteit en de studenten. We waren overweldigd door de interesse en betrokkenheid van onze internationale collega's om mee te werken aan dit project en gegevens te verzamelen van hun land. Bovendien was de hoeveelheid reacties op de online enquête enorm. Op dit moment hebben we meer dan 7.400 reacties verzameld in 11 landen. We kunnen niet wachten om de resultaten van de analyses te zien.

Wat kunnen we verwachten van de resultaten?

Binnenkort beginnen we met de analyse van de gegevens. Een eerste blik op de gegevens leert ons dat studenten in alle landen op een verrassend uniforme manier hebben gereageerd. Vooral de mate waarin studenten zich aan de maatregelen houden is vergelijkbaar. Hoe streng de maatregelen beschouwd worden in de landen volgt de verwachte richting, waarbij Italië het hoogst scoort en Nederland en Zweden het laagst. Er zijn grotere verschillen te zien in de vernomen mate van regulering in elk land, hoe lang studenten denken de huidige maatregelen te kunnen blijven volgen, het gebruik van gezichtsmaskers en de bereidheid om een COVID-19 monitoring app te downloaden. Een meer diepgaande analyse zal ons binnenkort meer informatie geven over de relaties binnen en tussen landen. Tijdens dit proces werken we nauw samen met Professor Karl Wennberg en Dr. Srebrenka Letina van de Linköping Universiteit in Zweden.

Wat zijn nu de volgende stappen?

De volgende stap is om te beginnen met de data-analyse en de resultaten op papier te zetten. We willen dit zo snel mogelijk doen, zodat de resultaten kunnen worden gedeeld en gebruikt om de strategieontwikkeling voor de huidige pandemie en ook voor toekomstige crisissituaties te verbeteren.

Over Annelot Wismans

Annelot Wismans is promovendus aan Erasmus School of Economics. Ze maakt deel uit van the Erasmus University Rotterdam Insitute for Behaviour and Biology (EURBIBEB), waar onderwerpen op het snijvlak van economie, psychologie en geneeskunde worden bestudeerd. Annelot werkt samen met hoogleraar Roy Thurik van Erasmus School of Economics en hoogleraar Ingmar Franken van Erasmus School of Social Science and Behaviour. Annelot heeft een bachelor in Psychologie en Bedrijfskunde (respectievelijk Universiteit Leiden en Rotterdam School of Management) en een Master in Gedragseconomie aan Erasmus School of Economics. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer aan Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, +31 6 53 641 846.