Lasse Gerrits: ‘Als je over je eigen grenzen durft te stappen word je een rijker mens’

Jan van der Ploeg

Sinds 1 november 2020 is hij academisch directeur van het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS). Dr.dr. Lasse Gerrits koos na een internationale loopbaan voor een instituut waar hij de potentie die er is, kan verzilveren. “IHS wil met onderwijs, advies en onderzoek de levenskwaliteit in steden verbeteren. We zijn internationaal georiënteerd, een mengelmoes van studenten en professionals uit allemaal verschillende landen en culturen. Daarin zit onze kracht. Want ik ben ervan overtuigd dat je het meeste leert als je jezelf in een compleet nieuwe omgeving durft te plaatsen.” 

Dat is iets wat Lasse zelf ook heeft ervaren. Na zijn studie (Bestuurskunde) en carrière bij Erasmus Universiteit Rotterdam vertrok hij als hoogleraar naar de Otto-Friedrich Universiteit in Bamberg, Duitsland. “Die stap heeft mij veel gebracht”, vertelt Lasse. “Als ik ergens anders niet helemaal opnieuw was begonnen, had ik niet geleerd te werken zoals ik nu doe.” 

Kunst en wetenschap 

Die werkwijze kenmerkt zich door ruimte voor inspiratie en beweging. Hoewel IHS bestuurlijk onder twee faculteiten van EUR valt (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en Erasmus School of Economics), is er volgens Lasse sprake van een eigen afdeling met een sterke dynamiek. De ruimte die er voor deze eigen plek bij EUR is, waardeert hij: “Het zorgt ervoor dat wij als IHS binnen EUR ook kunnen inspireren en dat komt met name door ons internationale karakter.” Lasse ziet als liefhebber van kunst een treffende parallel: “Net als kunst komt wetenschap voort uit momenten van inspiratie. Data zelf vertellen geen verhaal, het gaat om het idee daarachter. Inspiratie maakt dat je data een kwartslag draait en ineens een patroon herkent.” Dat out of the box denken wenst Lasse iedereen toe. Het verrijkt je als mens en als professional. Voor een universiteit betekent het volgens hem dat je met een open, nieuwsgierige blik moet kijken naar je onderwijs. Lasse: “Onze manier is slechts een manier. Als je kwaliteit blijvend wil verbeteren dan is het de kunst om alles wat je voor normaal hebt aangenomen los te laten. Dat gaat makkelijker als je over je eigen grenzen durft te stappen. Als je zelf hebt ervaren hoe het er ergens anders aan toe gaat.”  

Ruimte om te ademen 

En daarin zit ook een grote uitdaging voor het onderwijssysteem in Nederland, ziet Lasse. “Ik denk dat er meer ruimte en tijd moet komen voor de persoonlijke ontwikkeling die studenten tijdens hun opleiding doormaken. In Duitsland heet dat Bildung: vormend onderwijs. We hebben het onderwijs in Nederland overgeorganiseerd in een voorspelbaar systeem. We zijn vooral gericht op rendement, terwijl reflectie naar de achtergrond verdwijnt. Maar studeren is toch niet alleen vakken leren? Het is juist ook de tijd om jezelf en jouw beeld op de maatschappij te vormen. Dan mag het soms krassen. Je leert het meest als je hand op een gegeven moment wordt losgelaten en je het zelf mag ontdekken. Het is heel gezond dat je jezelf op een gegeven moment de vraag stelt: wat doe ik hier eigenlijk? Geef studenten de ruimte om te ademen.”  

Leren van over de grens 

Gevraagd naar de toekomstplannen voor IHS is Lasse duidelijk: “Er zit veel nog ongebruikt potentieel bij IHS, vooral op het gebied van onderzoek. We zijn van oorsprong gericht op het helpen van ontwikkelingslanden. Onze kennis daarover is zeer waardevol, voor veel meer landen. Dat willen we delen. En we willen vanuit een onderzoekende houding nog meer leren van ‘over de grens’.”  

Meer informatie

Dit interview verscheen eerder in Spark magazine. Dit magazine is voor studenten, alumni en partners van ESSB en laat de positieve impact zien die het onderwijs en onderzoek van de facuteit hebben op de samenleving.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen