Meer innovaties door Nederlandse bedrijven

Meer innovaties door Nederlandse bedrijven

Nederlandse bedrijven realiseren meer innovaties, maar de daling van investeringen in technologische innovatie zet zich voort. Dat blijkt uit de jaarlijkse Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor van onderzoeksinstituut INSCOPE: Research for Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek staat onder leiding van prof.dr. Henk W. Volberda, hoogleraar Strategic Management & Business Policy aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). 

De Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor heeft als voornaamste bevindingen dat het nnovatievermogen van Nederlandse bedrijven is gestegen en investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en in informatie en communicatietechnologieën (ICT) dit jaar opnieuw zijn gedaald.

Uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor van INSCOPE komt namelijk naar voren dat de hoeveelheid totaal nieuwe producten en diensten (‘radicale innovatie’) die Nederlandse bedrijven hebben geïntroduceerd is gestegen met 3,5% over het afgelopen jaar. De hoeveelheid verbeterde producten en diensten (‘incrementele innovatie’) is in dezelfde periode toegenomen met 5,2%.

Desalniettemin zijn de investeringen van Nederlandse bedrijven in onderzoek en ontwikkeling (R&D) het afgelopen jaar met 1,9% gedaald naar gemiddeld 2,4% van de omzet. Bij informatie en communicatietechnologieën (ICT) is er een daling waarneembaar van 1% naar 2,2% van de omzet. Deze dalende trend in investeringen in technologische innovatie is al gaande sinds 2009. Henk Volberda geeft aan dat deze dalende trend “een bedreiging kan vormen voor het innovatie- en concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. Het duurt minstens 5 à 10 jaar voordat een investering in een nieuwe technologie leidt tot een commercieel succesvol product of dienst."

Radicale innovaties

Daarnaast constateert Volberda dat topsectoren zich te eenzijdig richten op technologische vernieuwing en dat 'disruptieve innovaties' vooral te vinden zijn in de high tech sector en bij startups. Ook realiseren beursgenoteerde bedrijven realiseren relatief gezien minder radicale innovaties.

Verder leidt maatschappelijk verantwoord ondernemen tot meer product-, dienst- en disruptieve innovaties, maar vraagt het vooral om innovatieve manieren van managen en organiseren (sociale innovatie). Tenslotte constateert Volberda dat de regio Eindhoven excelleert op meerdere typen innovatie.

Rapport

Hier een volledige analyse en het onderzoeksrapport. De onderzoeksresultaten zijn op donderdag 19 november 2015 bekend gemaakt tijdens het Innovation Festival 2015 in de Rotterdam Science Tower.

Meer informatie

Voor nadere informatie over het onderzoeksrapport kunt u contact opnemen met Henk Volberda, 010 408 2210 / 06 12972233 of per e-mail op hvolberda@rsm.nl

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager voor RSM op +31 10 408 2877 of per e-mail op mschouten@rsm.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen