Nederland stijgt een plaats op WEF Global Gender Gap Index 2015

Nederland is een plaats gestegen in de jaarlijkse Global Gender Gap Index van het World Economic Forum (WEF), dat inzicht geeft in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen voor meer dan 90% van de wereldbevolking. Na de afgelopen jaren te zijn gedaald van de elfde naar de veertiende plaats op de ranglijst, stijgt Nederland dit jaar weer naar de dertiende plaats. INSCOPE: Research for Innovation is host institute van het WEF. Prof.dr. Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) leidt het onderzoek voor Nederland. ​

In het rapport zijn 145 landen vergeleken op vier aspecten van ongelijkheid: economische participatie, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en levensverwachting, en politieke invloed. In Nederland is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen de afgelopen 10 jaar met 4% afgenomen. Vrouwen verdienen nu ongeveer wat mannen in 2006 verdienden. Als we in dit trage tempo doorgaan verwacht het Word Economic Forum dat pas over 118 jaar, in het jaar 2133 de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zal zijn opgeheven.

In de subcategorieën toegang tot onderwijs en toegang tot gezondheidszorg is de score van Nederland gelijk gebleven, namelijk respectievelijk 100% en 97%. In de laatstgenoemde categorie heeft Nederland wel relatief gezien minder verbetering gerealiseerd in vergelijking tot de rest van de wereld. De subcategorie economische participatie is in Nederland gestegen. De hogere ranking van Nederland komt volgens Volberda door een toename van gelijkwaardige salarissen; deze is gestegen van 67% naar 71%. Hiermee is ook de gelijkwaardigheid in inkomen gestegen, van 70% naar 77%.

Volgens Volberda zijn er nog veel punten waarop Nederland kan verbeteren. Eén van de redenen dat Nederland niet beter scoort is de verhouding tussen het totale aantal vrouwen dat werkt en de ratio tussen fulltime en parttime. Nederland is namelijk het land met het hoogte percentage vrouwen dat werkt in parttime dienstverband in vergelijking met het totaal aantal werkende vrouwen. Verder is Nederland ook nog eens het land met het grootste verschil tussen vrouwen en mannen die parttime werken. Een andere reden is de lagere score op het gebied van politieke invloed door een daling van het aantal vrouwen in het parlement ten opzichte van de mannelijke.

In de economische participatie blijven vrouwen achter met 27% en in de politiek zelfs met 60%. Dit staat in scherp contrast met de scores op de andere gebieden. Volberda stelt dan ook dat er nog veel te winnen valt op het gebied van economische participatie en politieke invloed.

Scandinavische landen zijn koplopers
Nederland scoort veel beter dan het wereldwijd gemiddelde, maar blijkt wel nog steeds achter te lopen op de Scandinavische landen. Koplopers op de Global Gender Gap Index zijn ook dit jaar weer IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden. Deze landen hebben gemiddeld meer dan 82% van het Gender Gap gedicht en fungeren als rolmodel voor andere landen.

 

Wereldwijd gezien is er in 2015 nauwelijks nog sprake van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wat betreft de toegang tot gezondheidszorg en toegang tot onderwijs. Volberda stelt dat het verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking op de toegang tot gezondheidszorg met 96% gedicht is en de toegang tot onderwijs met 95%. Maar op de vlakken van economische participatie en politieke invloed van vrouwen nog veel te winnen, aldus Volberda. Op deze gebieden is het verschil nog respectievelijk 59% en 23%. Dit houdt in dat vrouwen wereldwijd 41% minder in het arbeidsproces participeren en dat vrouwen 77% minder politieke invloed genieten. Er is geen land ter wereld waar de ongelijkheid compleet is opgeheven.

Juist in tijden van voorzichtige economische opleving is het volgens Volberda noodzakelijk dat een land de economische participatie van vrouwen verbetert, aangezien dit kans biedt op vooruitgang. “We hebben in Nederland inmiddels goed gekwalificeerde en uitstekend opgeleide vrouwen,” zegt hij. “We moeten er alles aan doen dat zij nu ook beter doorstromen naar leidinggevende managementposities en politieke functies.”

Lees ook de volledige analyse. 

Meer informatie

Voor nadere informatie over dit onderzoeksrapport kunt u contact opnemen met Henk Volberda, op 010 408 2210 / 06 12972233 of per e-mail op hvolberda@rsm.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen