Het Europees Openbaar Ministerie: een nieuw strijdmiddel tegen btw-fraude

door: John Gruson
Helicopter view of the city Rotterdam
Helicopter view of the city Rotterdam

Mr. drs. John Gruson, wetenschappelijk docent indirecte belastingen bij Erasmus School of Economics heeft een opiniërende blog geschreven over het nieuwe Europese Openbare Ministerie en de bestrijding van btw-fraude.. Zijn blog is hieronder te lezen:

Tijdens de colleges komen de thema’s belastingontwijking en belastingfraude regelmatig aan bod. Aan de hand van een jaarlijks verschijnend rapport van de Europese Commissie bespreken we dan de btw-kloof, het verschil tussen de te verwachten btw-inkomsten en de daadwerkelijk binnengekomen btw-inkomsten van de EU-lidstaten. Volgens de laatste cijfers bestaat deze kloof uit € 134 miljard, waarvan ruim een derde te wijten is aan btw-fraude. Deze fraude wordt op verschillende manieren bestreden. De laatste jaren zet de Europese Commissie stappen door de btw-wetgeving grondig te moderniseren ter voorkoming van btw-fraude. Bij het Hof van Justitie komen regelmatig zaken voorbij waarbij een bepaalde EU-lidstaat juist weer teruggefloten wordt omdat de nationale regelgeving (te) ver gaat in het streven naar het voorkomen van dergelijke fraude.

Sinds kort wordt de btw-fraude ook op een andere manier bevochten. Sinds 1 juni 2021 is het nieuwe Europees Openbaar Ministerie (EOM, of in het Engels European Public Prosecutor’s Office, EPPO) begonnen. Dit orgaan is opgericht door de Europese Commissie en bestaat uit officieren van justitie uit elk van de 22 aangesloten EU-lidstaten (ook op dit gebied stribbelen Polen en Hongarije tegen). Na enig verzet vanwege de financiële bijdrage besloot Nederland toch maar toe te treden, want per saldo bleken de baten toch hoger dan de lasten.

De taakomschrijving van het EOM bestaat uit het strafrechtelijk onderzoeken en vervolgen – in de betrokken EU-lidstaat - van verantwoordelijken die EU-middelen verduisteren. De bestrijding van de grensoverschrijdende btw-fraude behoort ook tot een van de kerntaken. In mijn ogen een goede ontwikkeling want grootschalige grensoverschrijdende btw-fraude, vaak uitgevoerd door de georganiseerde misdaad, kunnen EU-lidstaten niet langer op eigen houtje bestrijden.

De berichtgeving in het najaar van 2021 stemt al positief met maar liefst 1700 signaleringen, 300 onderzoeken en € 4,5 miljard aan EU-middelen verduisterd. Een van de grootste zaken richt zich op vermeende miljoenenfraude met btw waarbij bedrijven in Duitsland, Hongarije, Slowakije, Bulgarije en, jawel, Nederland met een bezoek werden vereerd. Het fraudebedrag wordt geraamd op € 14 miljoen euro. De EOM wordt intussen alom bekend. Niet in de laatste plaats omdat ze via social media zelf hun successen onder de aandacht brengen. Ik denk dat dit een goede ontwikkeling is. Niet alleen omdat (beginnende) fraudeurs mogelijk afgeschrikt worden door deze berichtgeving, maar ook omdat de EU op die manier kan laten zien daadkrachtig op te kunnen treden. Het gaat immers ook om belastinggeld van de EU burgers. Ik denk dat we komende tijd daarom veel van het EOM te horen en te zien zullen krijgen.

Gerelateerde opleiding
De masterspecialisatie Indirecte Belastingen richt zich op specifieke onderwerpen zoals verbruiksbelastingen in Europese context, douanerecht en milieubelasting

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen