Nieuwe online tool adviseert een bedrijf in 15 minuten hoe te verduurzamen

“De vraag is niet meer óf je verduurzaamt, maar hoe, met wie en wanneer”, aldus Rob van Tulder, professor Business-Society Management bij Rotterdam School of Management (RSM) van Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij de meeste bedrijven in Nederland staat duurzaamheid op de kaart en er zijn intenties genoeg. Om deze intenties waar te maken heeft RSM samen met DuurzaamBedrijfsleven de Better Business Scan ontwikkeld waarmee elk bedrijf gratis en binnen 15 minuten een maatwerk rapport krijgt. Dit rapport biedt inzicht in de status van de duurzaamheidsstrategie en het geeft aan welke vervolgstappen het bedrijf moet nemen om verder te verduurzamen.

“Wij willen de transitie naar een duurzame economie in Nederland versnellen”, zegt Van Tulder. “We weten dat het voor bedrijven een enorme uitdaging is, juist ook omdat zij afhankelijk zijn van initiatieven van de overheid en de ambities van klanten, medewerkers en andere stakeholders. Omdat er daarnaast ook nog eens weinig tools beschikbaar waren om vooruitgang te meten, hebben wij een onderzoeksteam en tien jaar wetenschappelijk onderzoek ingezet om een tool te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot de Better Business Scan die bedrijven ondersteunt bij hun verduurzaming.”

De scan genereert direct na het invullen van de online vragenlijst een rapport met daarin concrete tips om de specifieke uitdagingen – die voor iedereen weer anders zijn - aan te gaan. Het rapport toont ook de kloof tussen ambitie en realisatie van het betreffende bedrijf en geeft antwoord op daarmee samenhangende operationele, praktische en strategische vragen.

Van kwantitatief naar kwalitatief

Huidige managementtools zijn vooral kwantitatief en meten bijvoorbeeld CO2-reductie of de vermindering van plastic. De Better Business Scan brengt juist in kaart welke organisatorische aanpassingen nodig zijn. Deze inzichten kunnen aantoonbaar tot blijvende veranderingen leiden omdat bedrijven met deze inzichten verduurzaming om kunnen zetten in strategische en operationele stappen.

Eerder onderzoek van RSM liet zien dat vrijwel elke onderneming in Nederland wel een duurzaamheidsambitie heeft. Deze ambitie is soms expliciet, vaker impliciet, veelal reactief en afwachtend, maar ook steeds meer actief en ondernemend. Omdat elke afdeling van een onderneming echter zijn eigen strategie heeft, is het vaak lastig om een overkoepelende strategie te formuleren en implementeren. Bedrijven ervaren daardoor ook interne tegenwerking om te verduurzamen. De tips van de Better Business Scan helpen bedrijven om vanuit een bepaalde positie de juiste stappen te nemen. Elke fase vraagt bijvoorbeeld om een andere leiderschapsstijl en ook hierover vinden bedrijven aanbevelingen in hun persoonlijke rapport.

De scan voor medewerkers en CEO’s

Motivatie van medewerkers is een van de belangrijkste elementen om een duurzaamheidsstrategie te laten slagen. Als medewerkers anders denken over de onderneming dan de CEO dan heeft dat consequenties voor het succes van de duurzaamheidsstrategie. Juist omdat de medewerker een belangrijke rol speelt in de duurzaamheidstransitie is de scan ontwikkeld om op elk niveau ingevuld te kunnen worden. Door meerdere mensen in een bedrijf de scan te laten invullen, wordt zichtbaar hoe medewerkers van verschillende niveaus en afdelingen over de duurzaamheidsstrategie denken om deze dan vervolgens op één lijn te kunnen brengen.

Individuele inzichten vertalen naar adviezen op brancheniveau

De resultaten van de scan zijn persoonlijk en worden vertrouwelijk behandeld. Uiteindelijk willen de onderzoekers ook de individuele inzichten vertalen naar adviezen op brancheniveau en ook voor Nederland als totaal. Zo kunnen individuele inzichten uit de Better Business Scan de transitie naar een duurzame economie in heel Nederland versnellen. De scan zal in de toekomst ook in het Engels beschikbaar komen. Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development bij Interface: ‘’Het rapport is zeer interessant om te lezen en een toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven. Het gaf ons concreet advies en bevestigde ook onze huidige aanpak.”

Deelname en gratis toegang tot de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaam ondernemen via www.duurzaambedrijfsleven.nl/business-scan.  

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen