Onderzoek naar oorzaken eetbuien bij jongeren

Onderzoek naar oorzaken eetbuien bij jongeren

Terugkerende, onbedwingbare eetbuien bij volwassenen is een van de meest voorkomende eetstoornissen die zich al in de pubertijd begint te manifesteren. In het onderzoek van psycholoog en epidemioloog dr. Pauline Jansen van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt ontrafeld welke gevoelens en situaties bij jongeren eetbuien uitlokken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nog te ontwikkelen Dagboek app waarmee het onderzoek onder jongeren wordt uitgevoerd. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW en heeft als doel het vroegtijdig opsporen van eetstoornissen en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Bekend is dat een eetstoornis, zoals eetbuien, vaak al sluipend in de pubertijd is begonnen, dus voor het zich op latere leeftijd manifesteert. Behandeling kan beter zo vroeg mogelijk plaatsvinden, voordat de eetbuien een vaste gewoonte zijn geworden. Het vroegtijdig herkennen van de symptomen is dus van belang voor een effectievere aanpak. Eetbuien is de meest voorkomende eetstoornis en wordt gekenmerkt door terugkerende, onbedwingbare eetbuien. Deze eetbuien worden vaak uitgelokt door negatieve emoties als somberheid en stress, en leiden op de lange termijn ook tot allerlei problemen zoals overgewicht, depressie en middelengebruik.

Jansen maakt bij haar onderzoek gebruik van Experience Sampling, een type dagboekmethode dat nog maar weinig onder jongeren wordt ingezet. Hiermee brengt zij in kaart wat de oorzaken van eetbuien bij jongeren zijn. Speciaal voor hen wordt een Dagboek app ontwikkelt waar jongeren dagelijks hun emoties en activiteiten kunnen invoeren. Met deze informatie wordt ontrafeld welke gevoelens en situaties eetbuien bij jongeren uitlokken. Bijkomend wordt in Generation R – een langlopend bevolkingsonderzoek in Rotterdam – het beloop van en risicofactoren voor eetbuisymptomen onderzocht.

Behandeling
De nieuw te ontwikkelen Dagboek app wordt ook uitgetest op bruikbaarheid bij de behandeling van jongeren met eetbuien. Door het onderzoek ontstaat er beter zicht  op welke jongeren risico lopen op het ontwikkelen van een eetstoornis, zoals eetbuien. Deze informatie is nodig bij het ontwikkelen van gerichte screenings- en preventiestrategieën. Uit het onderzoek moet ook blijken of de Dagboek app zal kunnen leiden tot een meer gepersonaliseerde en effectievere behandeling van de eetstoornis. Hiermee kan voorkomen worden dat vroege eetbuisymptomen in de pubertijd een ingesleten gedragspatroon worden op latere leeftijd.

Met het onderzoeksproject,  What’s driving binge eating? An experience sampling study among adolescents with subclinical and clinical binge eating symptoms, is 300.000 euro subsidie binnengehaald via ZonMW, Fellowship in het onderzoeksprogramma GGz.

Over Pauline Jansen
Pauline Jansen is psycholoog en epidemioloog. Zij werkt als Universitair Docent bij het Department Psychology, Education and Child Studies bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zij is tevens werkzaam bij Erasmus MC op het Department of Child and Adolescent Psychiatry / Psychology. Ze is betrokken bij het Generation R – onderzoek, en lid van Young Erasmus.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl