Oproep aan jongeren: blijf bewegen tijdens de lockdown

Luke Porter

Onderzoek laat zien dat sinds de coronapandemie, slechts 20 procent van de Nederlandse jongeren de landelijke beweegnorm haalt. In de jaren voor de coronacrisis haalde 64 procent van de jongeren dit. Daarbij geeft 1 op de 5 kinderen aan dat ze zijn aangekomen tijdens de coronacrisis. Onderzoek wijst ook uit dat meer dan de helft van de jongeren zich mentaal slechter voelt dan voor de crisis. Communicatie en gedragswetenschapper dr. Thabo van Woudenberg is niet verbaasd over de deze cijfers. In eerder onderzoek toonde hij aan dat beweging en het geluksgevoel wat jongeren voelen, samenhangt. Hij hoopt dan ook dat jongeren door creatieve oplossingen te gebruiken, kunnen blijven bewegen tijdens deze lockdown.

 

MyMovez project

Van Woudenbergs’ onderzoek is onderdeel van het Movez Lab. In een van de studies werd een grote groep jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar oud gedurende 3 jaar gevolgd. De jongeren werden enkele wekenlang bevraagd over hun dagelijks geluksgevoel. Daarnaast kregen de jongeren ook een bewegingsmeter die onder andere het aantal stappen per uur registreerde.

Positief effect aantal stappen op geluksgevoel

De resultaten van het onderzoek lieten een duidelijke samenhang zien tussen het aantal stappen en het geluksgevoel per dag. Jongeren die over het algemeen actiever waren, rapporteerden meer geluk dan degenen die over het algemeen minder actief waren. Echter, opeens één dag veel meer of minder bewegen had maar beperkt een effect op het geluk van de deelnemer. Daarnaast laat het onderzoek zien dat er een wederzijdse relatie tussen lichamelijk bewegen en geluk bestaat. Als jongeren meer bewogen waren ze het uur daarop gelukkiger. Tegelijkertijd bewogen jongeren die gelukkiger waren, het uur daarna weer mee. ‘Wanneer jongeren bewegen komen ze dus eigenlijk in een opwaartse vicieuze cirkel terecht waarbij bewegen en geluk elkaar versterken’ aldus van Woudenberg.

Belang beweging tijdens lockdown

Alhoewel de lockdown en het thuisonderwijs het moeilijker maken om voldoende te blijven bewegen, wil van Woudenberg ouders en kinderen wel aansporen om actief te blijven en zo mentaal gezond te blijven ‘Het is goed om af en toe een kleine break te nemen van je thuissituatie en je ouders. Jongeren komen vaak zelf met de beste ideeën en oplossingen. Mijn tip aan jongeren is dus vooral: daag elkaar uit, inspireer elkaar en vooral help elkaar een beetje om binnen alle regels en richtlijnen toch lekker te sporten en te bewegen!’

Lees de uitkomsten van het onderzoek.

Op https://jeugdfondssportencultuur.nl/ staan tips en mogelijkheden voor financiële steun voor ouders om kinderen meer te laten bewegen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen