Overheidsschuld loopt komende decennia enorm op: problematisch of niet?

BNR Nieuwsradio
Erasmus School of Economics

In een interview met BNR Nieuwsradio, reageert Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, op de doorberekening van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB). Wat blijkt: door de krappe arbeidsmarkt is het nog maar de vraag of Rutte IV alle beloofde miljarden kan spenderen.

De overheidsschuld loopt de komende decennia mogelijk enorm op. In een figuur van het CPB kan men zien dat de overheidsschuld in 2060 uit zo’n 92% van het bbp zal bestaan. In een tweet laat het CPB de grafiek voor de staatsschuld op lange termijn door de kantlijn heen schieten. Jacobs ziet er een bevestiging van wat hij en andere economen al voor waarschuwen.

'Het CPB is altijd heel neutraal als het gaat om haar beleidsanalyses. Dit is een doorrekening, maar dit soort grapjes laat zien waar het CPB zich zorgen over maakt. Ik zag daarin ook alleen maar bevestiging’, zegt Jacobs.

Regeren over de regeerperiode

'Er zit onduidelijkheid in de fondsen, plannen die nog niet zijn uitgewerkt zijn. Er zit een groot probleem in de sommen en dat komt uit het cijfer van de staatsschuld duidelijk naar voren. De regering deelt zichzelf heel veel geld toe met het oprekken van de begrotingskaders door al die fondsen in het leven te roepen en daarmee over haar regeerperiode heen te regeren.'

'De staatsschuld is niet het probleem, zelfs niet als die oploopt tot 90 procent. Ik was ook één van de economen die de afgelopen tien jaar bij voortduring heeft gezegd: jongens, die rente op de staatsschuld is zo laag, die rentelasten zijn het probleem niet, gebruik nu dat gunstige financieel-economische klimaat om structurele hervormingen door te voeren en publieke investeringen te doen.'

Grote vraagtekens

Volgens Jacobs wordt er heel veel geld uitgegeven, terwijl er grote vraagtekens geplaatst kunnen worden of dat geld op de meest efficiënte manier wordt uitgegeven. 'Er is is voldoende geld, maar dat ontslaat je niet van de plicht om dat geld zo doelmatig mogelijk te besteden.'

Professor
Meer informatie

Het volledige item van BNR Nieuwsradio, 11 januari 2022, kunt u hier vinden. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen