Power Literacy voor rechtvaardige en duurzaamheidstransities

Een blogpost door Yannick Overzee

Duurzaamheidstransities zijn ondergedompeld in machtsdynamiek, of het nu gaat om die van gevestigde regime-actoren of -structuren, degenen die deze betwisten en verzetten, of uitingen van macht op persoonlijk en huiselijk niveau. Macht is pluralistisch en veelzijdig met belangrijke implicaties voor justitie, waardoor het een moeilijk onderwerp is om te navigeren. Dus hoe ga je ermee om? Deze blog vat enkele van de belangrijkste inzichten uit het evenement samen. Vind meer informatie over de panelleden en de begeleiders hier.

De inherente complexiteit en onduidelijkheid van de machtsverhoudingen die in de samenleving bestaan, worden weerspiegeld op het gebied van rechtvaardige duurzaamheidstransities. Machtige zittende acteurs zijn als kolossen die niet gemakkelijk opzij worden geschoven om de status-quo uit te dagen. En hoe ga je te werk om de macht van de massa te activeren? Hoe draagt ​​hun kennis bij aan het uitoefenen van bottom-up macht? En wat gaat eerst; veranderen binnen onszelf en onze organisaties, of het veranderen van de structuren die onze relaties met elkaar leiden? Als er duidelijke antwoorden op deze vragen waren, zou het niet nodig zijn geweest om over machtsgeletterdheid te praten.

Deze grote vragen over macht kunnen niet in één keer worden beantwoord, laat staan ​​opgelost, maar er werden goede handvatten gegeven om ermee aan de slag te gaan. Omarm en reflecteer op de nuance van je eigen kracht, en neem de stappen om het werk zelf te doen; wie enige macht heeft, mag het niet aan gemarginaliseerde gemeenschappen overlaten om de tekortkomingen van de intersectionaliteit binnen onze eigen organisaties aan te pakken. Nitya Rao verwoordde het het beste: “Niets is zo succesvol als succes”. Onze eigen prestaties bij het navigeren door de onderdrukking van structurele macht geven ons de instrumenten om het op grotere schaal te bestrijden.

Herbeleef of ontdek de inzichten van de panelleden van het evenement:

Power Literacy for Just and Sustainable Transitions | Video

Hoogtepunten van de discussie:

#1 Schroom niet om over macht te praten

De alomtegenwoordigheid van macht in ons dagelijks leven rechtvaardigt het voortdurende gesprek en reflectie over de manieren waarop we eraan worden onderworpen terwijl we zelf macht uitoefenen. Het is belangrijk om deze kracht zichtbaar te maken, omdat het de onzichtbaarheid is die de ongestoorde voortzetting van de huidige onevenwichtigheden mogelijk maakt. Het is belangrijk om afstand te doen van het verhaal waarin macht een "vies woord" is. Als we het over macht hebben, kan het helpen om de belangrijke actoren bloot te leggen die moeten worden gemobiliseerd om weerstand te bieden tegenover dominante paradigmatische actoren. Dit betekent ook macht in discussies brengen waar de sociale wetenschappen doorgaans vrijgesteld zijn. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het instrueren van architectuurstudenten over de machtsdynamiek die aan hun werk ten grondslag ligt? Het is belangrijk om reflexiviteit in de klas te brengen om deze cruciale gesprekken te beginnen en curricula te dekoloniseren, terwijl we eraan denken dat machtsgeletterdheid geen volledige academische kennis van macht vereist.

#2 Wees reflexief voor de kracht in jezelf en je organisaties

Te vaak slaagt de duurzaamheidsbeweging er niet in de interne machtsonevenwichtigheden aan te pakken die ze extern hoopt aan te pakken. Dit aanpakken betekent het actief afleren van vooronderstellingen en vooroordelen die systematisch zijn verordend en versterkt. Voor Laura Pereira was dit het omarmen van andere epistemologieën dan de paradigmatisch-positivistische; voor Nitya Rao, de erkenning dat kennis niet wordt beperkt door geletterdheid, waardoor gemarginaliseerde plattelandsbevolkingen zich kunnen bezighouden met verhalen over verandering; of Chris Vretos' afleren van kennis zelf, waarbij hij de dynamiek van culturele en materiële homogenisering in vraag stelde die soms binnen de milieubeweging werd geduwd, verwijzend naar het idee van ongewoon. Ondertussen zou dit afleren binnen organisaties zelf moeten gebeuren, terwijl de nuance van verantwoordelijkheid voor onrecht en onrechtvaardige machtsverhoudingen daarbinnen omarmd wordt. Het is gemakkelijk en belangrijk om structuren de schuld te geven, maar dit mag niet zonder onze eigen reproductie ervan te erkennen. Voorkom dat u gemarginaliseerde groepen dwingt om de enigen te zijn die al het werk doen om gerechtigheid op organisatieniveau te corrigeren.

#3 Verlies niet uit het oog waar je voor vecht

Macht is relatief, en dit is de reden waarom onrecht dat ermee samenhangt het werk aan duurzaamheid doordringt en deze behoefte tot reflexiviteit dwingt. Niettemin kan de focus van het neoliberale individualisme op het zelf op persoonlijk en organisatieniveau ook afleiden van de hogere doelen van de beweging. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de machtsonevenwichtigheden binnen organisaties dienen om de organisatie te verbeteren zonder te vergeten het uit te oefenen op de reuzen, hun onevenredige macht, en de weerspiegeling van laatstgenoemden in de omvang van hun bestendigde sociale en ecologische schade. Macht is uiteindelijk ook cumulatief en geen nulsomspel; werk voor de empowerment van anderen en leer samen door de dynamiek ervan te navigeren om weerstand te bieden aan de grootste boosdoeners van sociaaleconomische en ecologische achteruitgang. Een trend tijdens de gesprekken weergalmde de woorden van Nontokozo Sabic; “We kunnen de kracht van de mensen niet onderschatten”, en het werk dat binnen onze organisaties wordt gedaan, moet deze lijn volgen. Creëer een verhaal van bondgenootschap tegenover machtsstructuren om het touw te overspannen dat hen zal maken

Over het event

This interactive online event served as a platform for any person or institution, academics or activists, to bring their burning questions to a panel of experts and practitioners in the field of justice and sustainability transitions who are well versed in the navigation of such power dynamics. There were 85 participants at the event. To enable active and democratic participation, we employed a new facilitation strategy called the ‘chat storm’ in which participants effectively self-facilitate the discussion.

Bronnen uit de webinar

Over de organisatoren

Dit evenement werd georganiseerd als een samenwerking tussen DRIFT, Vital Cities & Citizens (VCC), Urban Arena on Sustainable and Just Cities (UrbanA),  ECOLISE en Social Innovation in Energy Transitions (SONNET) op 17 februari 2022. Het panel bestond uit Laura Pereira (Wits University, Stockholm Resilience Center), Nitya Rao (University of East Anglia, Norwich Institute for Sustainable Development), Chris Vrettos (Electra Energy Coop), Nontokozo Sabic (Nonty Charity Sabic, Rise Ubuntu Network), Molly Walsh (European Climate Foundation), en Flor Avelino (DRIFT, VCC). Het event werd tevens mede mogelijk gemaakt door Lucia di Paola (UrbanA) and Tessa de Geus (DRIFT).

Over de auteur

Yannick Overzee werkt als onderzoeksassistent bij het Erasmus Initiatief Vital Cities & Citizens bij het thema Rechtvaardige en Duurzame steden. Hij heeft een MSc in Culturele Antropologie: Duurzaam Burgerschap aan de Universiteit Utrecht en volgt momenteel zijn MSc in Industriële Ecologie aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresses omvatten stedelijke agro-ecologie, voedselrechtvaardigheid, sociale bewegingen en duurzaamheidstransities.

Meer informatie

Vital Cities and Citizens


Met het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens, wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Gerelateerde content

Event Series over Rechtvaardige Duurzaamheidstransities!

Researchers across the Erasmus University are starting a collaboration on just sustainability transitions. Read more...

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen