Primeur: robot Rosie bezorgt boodschappen op campus Woudestein

Rosie de robot op de brug over de vijver
Jonathan van Rijn

Je boodschappen laten bezorgen door een robot? Voordat dat normaal is, zijn er nog veel elementen te onderzoeken. Daarom startte 1 december een pilot op campus Woudestein. Bezorgrobot Rosie (Robot On SIte Erasmus) maakte onder toeziend oog van publiek haar eerste ritje, waarbij ze cola, een sandwich en een banaan bezorgde.

Rosie zal het komende halfjaar boodschappen van campuswinkel SPAR bezorgen bij medewerkers en studenten. De pilot is bedoeld om ervaring op te doen en te leren van de interactie tussen mensen en robot. Dit geeft meer inzicht in de manier waarop bezorgrobots een rol kunnen spelen in ons dagelijks leven. Het is voor het eerst dat een proef wordt gedaan met een robot die boodschappen bezorgt bij medewerkers, studenten en bewoners op campus Woudestein.

De proef met de bezorgrobot van Cartken is een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPAR university en Dutch Automated Mobility (DAM). De pilot, die zes maanden duurt, sluit aan bij de strategie van Erasmus Universiteit om maatschappelijke impact te creëren.

Wisselwerking

Prof.dr. Liesbet van Zoonen (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences): "We zijn bijzonder geïnteresseerd in deze pilot. Onze studenten krijgen de gelegenheid de wisselwerking tussen mens en robot van dichtbij te bestuderen. Daarnaast vinden we het, met het oog op innovatie en duurzaamheid, belangrijk om smart delivery nader te onderzoeken." De universiteitscampus is compact en overzichtelijk en daarom een ideale proeftuin. Het biedt de samenwerkende partijen de mogelijkheid eerste ervaringen op te doen met situaties in de praktijk.

"Onze studenten krijgen de gelegenheid de wisselwerking tussen mens en robot van dichtbij te bestuderen."

Prof.dr. Liesbet van Zoonen

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Rosie de robot wordt geopend
Jonathan van RIjn

Kennis en innovatie

Inzicht krijgen in techniek en regelgeving is de belangrijkste reden voor de gemeente Rotterdam om aan de pilot mee te doen. “De groei en geplande verdichting van Rotterdam en de klimaatopgaven vragen om slimme en schone oplossingen in mobiliteit, ook in de stadslogistiek. Innovaties als bezorgrobots kunnen hier een rol in spelen. We onderzoeken welke rol dat is en hoe het kan bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen en -maatregelen, zoals de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek die in 2025 in Rotterdam wordt ingevoerd,” aldus Rosemarijn de Jong, adviseur Smart Mobility bij de gemeente Rotterdam.

Ook voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) staan kennis en innovatie hoog op de agenda. Innovatie in het verkeer is nodig om de gestelde bereikbaarheids- en duurzaamheidsdoelen te realiseren. "De kennis en ervaring vanuit de pilot zijn voor ons erg waardevol. Ook met het oog op de economische bedrijvigheid en de (door)ontwikkeling van dergelijke systemen," stelt Marjolein Steinebach, manager Economisch Vestigingsklimaat bij de MRDH.

Door de alsmaar toenemende vraag naar food delivery ziet SPAR university kansen voor bezorgrobots. Karlijn Kortenhorst, Marketing Hero bij SPAR university: "Het is voor ons belangrijk te zien hoe onze klanten reageren op deze service. Daarnaast zullen we bekijken hoe we robotbezorging kunnen integreren in de dagelijkse winkeloperatie. Van daaruit gaan we onderzoeken of robotbezorging bij ons concept past en of het een vernieuwend businessmodel kan zijn."

Professor
Meer informatie

*Update 7 September 2022: De pilot met bezorgrobot Rosie is afgelopen. Je kunt daarom momenteel geen boodschappen laten bezorgen. 

Medewerkers en studenten kunnen op MyEUR een FAQ vinden over Robot Rosie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen