Rotterdam Scriptieprijs voor onderzoek naar sociale ondernemingen

Evan van der Holst

De 6e Rotterdam Scriptieprijs 2018 is toegekend aan bedrijfskundige Evan van der Holst van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor zijn scriptie over het overwinnen van barrières bij het opschalen van sociale ondernemingen. De jury kwalificeerde de scriptie van hoge wetenschappelijke kwaliteit en als relevant voor Rotterdam. De prijs wordt uitgereikt tijdens de opening Academisch Jaar op maandag 3 september 2018 in de Laurenskerk.

De jury van de Rotterdam Scriptieprijs geeft aan dat de scriptie zeer gelegen komt voor sociaal ondernemers, investeerders, maatschappelijke partijen, maar ook voor de gemeente Rotterdam. Met het onderzoek kunnen zij meer te weten komen over de betekenis en mogelijkheden van sociaal ondernemerschap in de stad.
De jury was onder de indruk van de wetenschappelijke kwaliteit van de scriptie. Het onderzoek is goed uitgevoerd en er is weloverwogen en gecontroleerd te werk gegaan. Het onderzoek is kwalitatief opgezet, met interviews en casestudies als belangrijkste bronnen voor de uitkomsten van het onderzoek. Van der Holst slaagt er goed in om binnen deze kwalitatieve opzet methodisch en met gepaste afstand tot het onderwerp te werk te gaan, aldus de jury. Zo krijgen we een rijk beeld van hoe sociaal ondernemers te werk gaan om verder te groeien en wat ze in hun omgeving nodig hebben om tot verdere groei (opschaling) te komen.

Barrières overwinnen

De scriptie geeft sociaal ondernemers theoretisch en empirisch inzicht in de factoren die er bij de opschaling van sociaal ondernemingen toe doen. Uit het ontwikkelde model komen strategieën tevoorschijn die sociaal ondernemers kunnen inzetten bij het overwinnen van schaalbarrières. Van den Horst laat zien dat er meerdere strategieën impact hebben.
Een belangrijke strategie is het implementeren van een Theory of Change (ToC). De sociale onderneming moet duidelijk maken waar het voor staat, wat het projectdoel wordt, waarom dit het doel is, hoe dit kan worden bereikt en wat dit aan financiën vraagt. Daarnaast is het ontwikkelen van een solide juridische structuur belangrijk. Het aangaan van leningen in plaats van equity investeringen aan te trekken blijkt ook een goede strategie te zijn. Maar ook het ‘founders syndrome’ zien te overwinnen is een belangrijk succesfactor voor opschaling. Daarbij helpt het kiezen voor realisme en de focus op bedrijfsinzichten  in plaats van idealisme mee om barrières te overwinnen.
Daarnaast laat het model laat zien dat er een sterke samenhang is tussen de hoeveelheid menselijke interactie die organisaties nodig hebben om hun onderneming vorm te geven en hun mogelijkheden om op te schalen. Zo heeft een sociale onderneming die meer afhankelijk is van de menselijke interactie voor zijn kerntaak, zoals een bedrijf dat werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een zorgboerderij, het lastiger om op te schalen dan bijvoorbeeld een mobiele app. 

Evan van der Horst is afgestudeerd bij de Master in Management van Rotterdam School of Management onder begeleiding van prof.dr. Rob van Tulder. Hij won vorig jaar zijn scriptie de Social Enterprise Scriptieprijs 2017.

Over de Rotterdam Scriptieprijs

Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam hebben in 2013 de Rotterdam Scriptieprijs in het leven geroepen. Met deze scriptieprijs willen beide partijen masterstudenten stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio Rotterdam. De jury heeft dit jaar extra de nadruk gelegd op relevantie voor Rotterdam en wetenschappelijke kwaliteit. Daarom is het schrijven van een begeleidende motivatiebrief onderdeel van de aanmeldingsprocedure geworden en moesten de scripties met minimaal een 8 zijn beoordeeld. De prijs bestaat uit een oorkonde, een Rotterdams kunstwerk en een geldbedrag van 1500 euro.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen