‘Samenwerking tussen startups en grootbedrijven moet gaan zorgen voor de innovatiekracht van NL’

Samenwerking tussen startups en grootbedrijven moet gaan

Minister Henk Kamp (Economische Zaken), Neelie Kroes (StartupDelta) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam brengen op donderdag 19 november 2015 in Rotterdam honderden startups en corporates samen tijdens de How To Get There Summit. Op dit meest impactvolle innovatie-evenement van het jaar komt de ondernemende top van Nederland samen, van startup tot CEO en van hoogleraar tot minister. Deze samenwerking op nationale schaal moet het innovatievermogen van Nederland in een stroomversnelling brengen. 

Om de samenwerking tussen corporates, startups en de innovatiehubs in Nederland te stimuleren vindt op 19 november de How To Get There Summit plaats. Op initiatief van Minister Kamp worden 500 innovatie-experts van multinationals uitgenodigd om samen ruim 50 onderzoekers en hoogleraren hun kennis en inzichten te delen. Ben Verwaayen (voormalig CEO Alcatel-Lucent) en Kees de Jong (ondernemer en investeerder) geven als keynote sprekers hun visie op innovatie. Op uitnodiging van Neelie Kroes, Special Envoy bij StartupDelta, komen 20 CEO’s van Nederlandse corporates samen om actiepunten te formuleren hoe er in samenwerking met startups sneller geïnnoveerd kan worden in Nederland. 

Alle innovatiehubs uit o.a. Twente, Eindhoven, Amsterdam, Delft, Rotterdam en Utrecht zijn aanwezig om uit te dragen hoe zij qua kennis en kunde in dit proces kunnen ondersteunen. Ook de startups ontbreken niet. Op dezelfde dag en locatie vindt de Nederlandse finale van de Get in the Ring competitie plaats. De 250 aanwezige startups volgen hier een uitdagend programma met workshops, pitches voor investeerders en speeddating. In de avond pitchen 6 van deze startups voor de overwinning om Nederland te mogen afvaardigen op de regionale finale van Get in the Ring in Londen. 

Samenwerking startups en corporates: een gouden combinatie

De afgelopen jaren hebben we in Nederland ruim 150 miljoen euro geïnvesteerd om innovatiehubs te creëren. Samen met de universiteiten stimuleren deze hubs ondernemerschap en innovatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare kennis uit de wetenschap. Voorbeelden van innovatiehubs zijn kennispark Twente, Brainport Eindhoven en de Rotterdam Science Tower. 

Als we onze kennis uit de regio’s goed gebruiken en meer gaan samenwerken kunnen we in Nederland sneller innoveren. Zo kunnen we onze top positie als kenniseconomie behouden. “Op de How To Get There Summit willen we alle partijen bij elkaar brengen om hier een enorme impuls aan te geven.” stelt Hendrik Halbe, oprichter van het ECE. De snelheid van startups om nieuwe producten en diensten te kunnen testen en ontwikkelen en het vermogen van de corporate om dit op wereldschaal uit te rollen en door te ontwikkelen is een supercombinatie. Nederland heeft een unieke positie met haar top wetenschappelijke output en haar krachtige grootbedrijven die mondiaal vertegenwoordigd zijn. Het doel is dan ook dat startups en corporates verregaande samenwerkingen aangaan, om elkaars krachten te benutten. 

Toch zijn deze samenwerkingen niet vanzelfsprekend. Het blijkt lastig voor beide partijen om elkaar te ontmoeten en te begrijpen, aangezien ze niet altijd in hetzelfde omgeving te vinden zijn. Contact krijgen met de juiste startup is voor een corporate vaak een lange zoektocht, zowel intern als extern. Andersom heeft een startup veel moeite om een voet binnen de deur te krijgen bij grotere bedrijven. Ook hebben beide partijen vaak een ander wereldbeeld en is de snelheid van werken anders. 

Om innovatie te bevorderen zet de ‘How To Get There Summit’ in op het beter benutten van de faciliteiten binnen Nederland, het delen van ervaringen en het dichter bij elkaar brengen van startups en corporates. 

Over de Summit

De How To Get There Summit is onderdeel van StartupDelta met als hoofd partners het Havenbedrijf Rotterdam, Venture Café Rotterdam en het Ministerie van Economische Zaken. Andere aangesloten organisaties zijn onder andere Nuon, Deloitte, ING, KPN en EY.

De stuwende kracht achter de summit en de ontwikkelaar van het concept is het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). ECE is het expertisecentrum op ondernemerschap van de Erasmus Universiteit en is initiatief van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en Erasmus School of Economics. In de Rotterdam Science Tower bevinden zich meer dan 50 snelgroeiende startups. Het ECE verzorgt programma’s rondom startup, innovatie en corporate entrepreneurship aan ruim 1000 bedrijven per jaar.

Kaarten voor deelname aan de How To Get There Summit zijn verkrijgbaar op www.htgt.nl. Voor deelname als partner of als pers vertegenwoordiger kunt u contact opnemen met Jurgen Nieuwenhuijsen (nieuwenhuijsen@ece.nl) via +31 (0)6 536 60 123.