‘Stel hoge doelen, want je leert veel op de weg daar naartoe’

Interview met MISOC-student Oriana Morales

Ze is 21 jaar en bijzonder ambitieus. Ze wil  zich inzetten voor de rechten van mensen  en van vrouwen in het bijzonder. En haar  droom is secretaris-generaal van de  Verenigde Naties worden. Oriana Morales  is derdejaars student Management of  International Social Challenges aan ESSB.   

Als kind wilde Oriana dierenarts worden,  maar die plannen zijn in de loop van de  tijd gewijzigd. Na de middelbare school  ontstond bij Oriana het verlangen om iets  te betekenen voor vrouwen in moeilijke  situaties. Oriana: “Ik heb gezien hoeveel  positiefs het oplevert als er gelijke rechten  zijn voor man en vrouw. Ik heb helaas ook  gezien dat dat op heel veel plekken niet het  geval is. En daar wil ik wat aan doen. Ik wil  over de hele wereld opkomen voor gelijke  rechten. Dat klinkt misschien ambitieus,  maar al zou mede door mijn inzet slechts  een kleine groep vrouwen in bijvoorbeeld  Latijns-Amerika het beter krijgen, dan zou  mij dat enorm veel voldoening geven.”  

Venezuela 

Dat ze Latijns-Amerika noemt, blijkt geen  toeval. Oriana groeide op in Venezuela.  Een land dat volgens haar van de ene  naar de andere crisis gaat. Zo kampt haar  thuisland naast de huidige coronacrisis met  migratie- en vreemdelingenproblematiek  en worden vrouwen vaak gediscrimineerd.  “Ik kom uit een omgeving waar vrouwen  tweederangsburgers zijn. Ook op school  is het contact en de taal helaas te vaak  vrouwonvriendelijk. Ik denk dat mijn sterke  wil om iets aan die ongelijkheid te doen  daar vandaan komt”, vertelt Oriana.    

Rotterdam 

Hoe kom je dan als student uiteindelijk  in Rotterdam terecht? Met een glimlach  vertelt Oriana dat dat een lange weg  was. “Tijdens een eerdere opleiding  ontdekte ik mijn interesse voor politiek  en internationale relaties. En voor de  humanitaire kant: mensen in nood helpen.  Daar wilde ik iets mee doen! Na een  zoektocht kwam ik uit bij Nederland, in  Rotterdam. Ik hou van Nederland. Het  is een innoverend en Engels-vriendelijk  land. En ik hou van Rotterdam. Het is een  fietsvriendelijke stad. Ik ga regelmatig naar  het Kralingse Bos: dat is mijn favoriete  city-escape place. Ik voel me hier als  internationale student bijzonder welkom en  hou van de openheid van Rotterdammers.”  

Probleemgestuurd onderwijs 

Oriana zit in het derde jaar van  Management of International Social  Challenges, afgekort: MISoC. Ze koos  bewust voor Erasmus School of Social  and Behavioural Sciences (ESSB). “Ik wilde  niet alleen in de boeken zitten. Ik leer het  best door interactie. En daar is bij ESSB  heel veel ruimte voor. Ons onderwijs is  probleemgestuurd. Dat betekent dat we in  kleine onderwijsgroepen werken aan een  vraagstuk uit de praktijk. Ik denk dat hoe  wij leren, iets is waar we veel aan hebben  voor de toekomst. Probleemgestuurd  onderwijs en het nauwe contact met je  medestudenten vraagt om betrokken te  blijven bij je opleiding. Doordat het zo’n  actieve manier van leren is, blijft de kennis  bij mij goed hangen”, zegt Oriana.  

Interdisciplinaire aanpak 

MISOC besteedt aandacht aan public  administration, maar ook aan sociologie  en internationale relaties. Dat is iets wat  Oriana naast het probleemgestuurd  onderwijs erg waardeert. “Je leert binnen  deze opleiding breder te kijken dan alleen  vanuit je eigen professie. Met studenten van  40 verschillende nationaliteiten begrijp ik  bovendien veel beter wat er speelt over de  hele wereld. Naast de theorie is dat voor mij  een grote meerwaarde. Ik houd ervan om  problemen vanuit verschillende kanten te  benaderen. Het verrijkt mijn blik. Bovendien  heb ik met deze ‘interdisciplinaire aanpak’  meer doorstroommogelijkheden naar een  master.”  

Michelle Obama 

Dit jaar start Oriana met de minor  International Relations and Human Rights.  “Daarna wil ik nog een master doen  die gerelateerd is aan de rechten van  vrouwen. Uiteindelijk wil ik werken met  vrouwen in conflictsituaties. Die droom is  aangewakkerd door een aantal krachtige  vrouwen die mij hebben geïnspireerd,”  vertelt Oriana. “Michelle Obama is zo’n  voorbeeld voor mij. Zij ging ook door  een moeilijke tijd en heeft hard moeten  strijden om te komen waar ze nu is. En ze  bewijst dat alle problemen die ze heeft  overwonnen het meer dan waard zijn.”  

Faculteitsraad 

Als lid van de Faculteitsraad doet Oriana nu  al ervaring op in het vertegenwoordigen  van een groep mensen: in dit geval  studenten van de faculteit ESSB. “Wij willen weten wat er onder studenten speelt. Wij brengen studenten bij elkaar en vragen wat goed gaat en wat beter kan. Met die input zitten wij aan tafel bij de decaan en de staf van de faculteit.  Ik vind het mooi om te zien dat  het managementteam positief  reageert op wat wij namens de  studenten inbrengen.” 

Verenigde Naties 

Na haar studie wil Oriana  gaan werken bij de  Verenigde Naties. “Dan  wil ik me richten op  vrouwenrechten in  bijvoorbeeld Latijns-  Amerika of Afrika.”  Lachend: “En nog  later, als ik 70  ben, dan ben ik  secretaris-generaal  van de Verenigde  Naties.” Het is  geen verrassing  dat Oriana’s  levensmotto past  bij haar hoge  ambities: “Stel  hoge doelen,  want je leert  veel op de weg  daar naartoe.”  

Door: Arnoud Gort

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen