Veel aandacht voor studie van hoogleraar Philip Hans Franses over de kosten van de Covid-19 pandemie

Philip Hans Franses

Verschillende media hebben aandacht besteed aan een studie van Philip Hans Franses, hoogleraar toegepaste econometrie aan Erasmus School of Economics. In zijn studie, gepubliceerd in ESB (24 april 2023), onderzocht Franses de economische kosten van de Covid-19 pandemie in termen van productiviteitsverlies in Nederland.

Een alternatief verloop van de economie

Franses merkt op dat tijdens de pandemie verschillende studies de mogelijke effecten van de pandemie op de Nederlandse economie hebben onderzocht. Deze studies werden echter gedaan terwijl we in de pandemie zaten. Om een goede inschatting te maken van hoeveel bruto binnenlands product verloren is gegaan door de pandemie, heeft de hoogleraar geprobeerd het waarschijnlijke verloop van de economie in te schatten in een situatie zonder Covid-19.

Franses schatte dit verloop van de economie via een eerste-orde autoregressief model voor de jaarlijkse groeicijfers, en door de trendlijn door te trekken naar de kwartalen tijdens de pandemie. Wanneer de hoogleraar dit fictieve scenario vergelijkt met het echte scenario, ziet hij dat in het derde kwartaal van 2021 het echte bruto binnenlands product ongeveer gelijk was aan het bruto binnenlands product op basis van het scenario zonder Covid-19. Dus de negatieve schokken van de pandemie zijn rond het derde kwartaal van 2021 uitgewerkt.

Verlies van bruto binnenlands product

Het productiviteitsverlies voor de Nederlandse economie kan dan worden geschat door de verschillen tussen het ware verloop van de economie en het verloop van de economie zonder Covid-19 bij elkaar op te tellen. Concreet gaat het om de periode die loopt van het eerste kwartaal van 2020 tot en met het tweede kwartaal van 2021. Franses concludeert dat dit verschil wordt geschat op 65 miljard euro plus of min 15 miljard euro. De hoogleraar plaatst dit getal in perspectief door te laten zien dat dit ongeveer overeenkomt met het mislopen van 3.700 euro per Nederlander.

Professor
Meer informatie

Voor de studie gepubliceerd in ESB, 24 april 2023, klik hier. ESB is een Nederlandstalig, niet-academisch tijdschrift dat artikelen publiceert die zijn geschreven door wetenschappers of economische beleidsmedewerkers.

Voor het item geschreven door het Financieele Dagblad, 25 april 2023, klik hier.

Voor het artikel geschreven door BNR, 25 april 2023, klik hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen