Vidi-beurs voor Anne Gielen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Vidi-beurs toegekend aan universitair hoofddocent Anne Gielen van Erasmus School of Economics. De Vidi-beurs van maximaal 800.000 euro wordt toegekend aan onderzoekers die na het behalen van hun doctoraat een aantal jaar kwalitatief hoogstaand onderzoek hebben verricht. Deze Vidi-beurs stelt Anne Gielen in staat om vijf jaar lang onderzoek te doen.

De NWO selecteert de ontvangers van de Vidi-beurs op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, de innovatieve aard van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en de mogelijkheden om de kennis in de praktijk te brengen. Deze wetenschappers behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun vakgebied.

Professor Otto Swank, hoofd van de vakgroep Algemene Economie van Erasmus School of Economics, is zeer te spreken over de prestaties van Anne Gielen. "Dit succes is een duidelijke illustratie van het streven van Anne naar onderzoek van de hoogst mogelijke kwaliteit. Deze beurs helpt ons bij het verwezenlijken van ons doel om het onderzoek van de vakgroep op het gebied van toegepaste micro-econometrie naar het hoogste internationale niveau te tillen."

Korte samenvatting van het onderzoek

Het onderzoek van Anne Gielen richt zich op uitkeringsafhankelijkheid gedurende meerdere generaties. Huishoudens worden steeds afhankelijker van uitkeringen om in hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien. Uitkeringsafhankelijkheid lijkt in veel gevallen van generatie op generatie over te gaan en kan hierdoor niet alleen een uitdaging voor de huidige generatie vormen, maar ook van invloed zijn op de uitkeringsafhankelijkheid van toekomstige generaties, met desastreuze gevolgen op het gebied van sociale ongelijkheid. Er is echter weinig bekend over de mate waarin opgroeien in een gezin dat afhankelijk is van uitkeringen er de oorzaak van is dat iemand zelf later ook afhankelijk van een uitkering wordt.

Door verschillende quasi-natuurlijke experimenten te combineren met 'big data' verschaft dit onderzoek meer inzicht in de oorzakelijke verbanden tussen generaties met betrekking tot het ontvangen van een uitkering. Ten eerste wordt onderzocht in welke mate het ontvangen van een uitkering in de kindertijd op lange termijn effect heeft op de socio-economische situatie en gezondheid in het volwassen leven, met inbegrip van uitkeringsafhankelijkheid. Het onderzoek richt zich daarnaast ook op twee belangrijke mechanismen via welke uitkeringsafhankelijkheid van de ene op de andere generatie kan worden overgebracht, en er wordt onderzocht op welke manier afhankelijkheid zich gedurende meerdere generaties ontwikkelt. Ten slotte wordt de blik gericht op de gehele levenscyclus, door vast te stellen of er zich gedurende de levenscyclus kritieke momenten voordoen waarin de gevolgen van de uitkeringsafhankelijkheid van de ouders voor de toekomstige generaties het grootst zijn.

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om beter beleid op het gebied van uitkering te ontwikkelen, door aan te geven of, wanneer en op welke manier overheidsbeleid gericht moet worden op kinderen van gezinnen die een uitkering ontvangen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communicatiemedewerker van Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiel: +31 6 53641 846.