Vwo-examenprogramma economie herzien door commissie o.l.v. Bas Jacobs

Bas Jacobs, Professor of Public Economics at Erasmus School of Economics
Erasmus School of Economics

Onder voorzitterschap van Bas Jacobs (Sijbren Cnossen hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan Erasmus School of Economics) heeft een commissie de eindtermen over macro-economie voor het centraal examen economie vwo herzien. Vwo-leerlingen zullen in 2023 examen gaan doen op basis van de herziene eindtermen voor het centraal examen.

Macro-economie centraal

De behandeling van de macro-economie in het programma voor het centraal examen kreeg de afgelopen jaren veel kritiek vanuit het onderwijsveld. Centraal in de herziening staat daarom de macro-economische analyse. Een model wordt ontwikkeld dat aansluit bij de moderne macro-economie: de IS-curve beschrijft de vraag in de economie, het monetaire beleid volgt een Taylor-regel voor de rente en het geaggregeerde aanbod bepaalt de inflatie. Vwo-leerlingen krijgen daarmee een analyse-instrument waarmee ze belangrijke conjuncturele verschijnselen leren begrijpen. Daarnaast kunnen ze inzicht krijgen in de rol van het monetaire beleid en de begrotingspolitiek.

De commissie stelt daarnaast voor om monetaire economie een duidelijker plek te geven in het centraal examen. Daarbij wordt het trilemma van de monetaire politiek in een open economie besproken. Ook wordt nader ingegaan op het toezicht van banken, in het bijzonder het voorkomen van bankruns en het depositogarantiestelsel.

De herziene eindtermen voor het centraal examen bevatten nu een expliciete uitleg hoe de rente, de wisselkoers, het saldo op de lopende rekening en kapitaalstromen met elkaar samenhangen. Ook krijgt de EMU een plaats, in samenhang met de theorie van optimale valutagebieden.

De commissie heeft de welvaartseconomische begrippen in de eindtermen willen aanscherpen en verbeteren. Een formele definitie wordt gegeven van de brede maatschappelijke welvaart en deze wordt consistent toegepast inde eindtermen voor het centraal examen. Daarnaast heeft de commissie de onderdelen over economische groei en groeibeleid willen stroomlijnen en verduidelijken door de productiefunctie het centrale organiserende principe te maken bij het denken over economische groei. De commissie stelt tot slot voor meer aandacht te besteden aan diverse vormen van werkloosheid (structureel, frictie en conjunctureel

 

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Ronald de Groot, Media and Public Relations Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl of +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen