Warmetruiendag goede stap naar een duurzamere toekomst

Leden van de Erasmus Sustainability Hub delen soep uit tijdens Warmetruiendag 2023
Leden van de Erasmus Sustainability Hub delen soep uit tijdens Warmetruiendag 2023

Een kop warme soep, een goed gesprek en de kans om vragen te stellen aan Ellen van Schoten, vice-voorzitter van het College van Bestuur (CvB). Drie dagen na het erkennen van de klimaat- en ecologische noodtoestand doet de universiteit mee aan Warmetruiendag. Hiermee benadrukt de universiteit het belang om onze negatieve invloed op het milieu te verminderen: we verwarmen onszelf in plaats van het milieu.

Het event wordt georganiseerd door de Erasmus Sustainability Hub (ESH), een door studenten geleide vereniging die vooroploopt bij het promoten van duurzame praktijken op de campus, in samenwerking met het EUR Duurzaamheidsprogramma.

Kleine stapjes naar een duurzamere wereld

Karlijn is sinds een jaar lid van de ESH en helpt nu mee om soep uit te delen: “Vorig jaar ben ik gestart met een minor over duurzaamheid en daar werd ik eigenlijk heel verdrietig van. Niet van de minor zelf, maar hoe we ervoor staan met de wereld met betrekking tot het klimaat. Ik wilde zelf in actie komen. Vandaag is een hele concrete actie met het uitdelen van soep. We nodigen bezoekers daarna uit om naar binnen te lopen en deel te nemen aan het gesprek.”

“We proberen bij de vereniging op een positieve manier met klimaat bezig te zijn. We putten kracht uit de dingen die we wel kunnen doen. Het voelt als kleine stapjes naar een duurzamer leven die we samen als groep zetten. Ik ga zelf heel graag naar de campustuin. We onderhouden de moestuin daar. Dat is heel rustgevend. Er zijn ook kooklessen in de Hub met groenten uit de tuin. Ik durf er zelf alleen niet naartoe omdat ik niet kan koken.”

Ellen van Schoten op de bank met Levi in gesprek met studenten.

Open en rustig gesprek

Naast het uitdelen van plantaardige soep konden studenten en andere bezoekers ook in gesprek met vice-voorzitter Ellen van Schoten. Levi Villa Saul Polderman, de voorzitter van de ESH, leidde het gesprek en is blij dat deze mogelijkheid er was: “Iedereen kon op een rustige manier alle vragen stellen die ze hadden over duurzaamheid en het erkennen van de klimaat noodtoestand door de universiteit. Het was een hele open discussie met Hub-studenten, maar ook andere studenten die toevallig langs liepen en een lekker soepje kregen.”

“Ik vind het belangrijk dat we er aandacht aan besteden op een manier die verbindend is. Niet op een manier waardoor we heel angstig worden van de gevolgen van klimaatverandering. We focussen op de punten waar we wel invloed op hebben en dat op een positieve en open manier. De soep is daarvoor een verbindende factor een soort opwarmer.”

Volgens Levi is het belangrijkste dat de universiteit per saldo een positieve impact wil hebben op klimaat en ecosystemen. “Dat is het doel van de universiteit. Het gaat om onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. Er moet nu een invulling komen over hoe we dit gaan doen. Het is belangrijk dat hier snel over gecommuniceerd wordt.”

Karlijn en Levi voor de ingang van Erasmus Sustainability Hub met kommen soep
Karlijn en Levi met kommen soep voor de Erasmus Sustainability Hub

Verdiepen en versnellen

Duurzaamheidsmanager Mariecke van der Glas is het met Levi eens: “Het is goed dat de noodtoestand voor het klimaat wordt erkend. De volgende stap is om concreet te maken hoe we naast onze bedrijfsvoering, ons onderwijs en onderzoek echt gaan verduurzamen. Dat is nu nog niet helemaal duidelijk voor iedereen. Er wordt wel veel onderzoek gedaan naar duurzaamheid maar er is een overkoepelende visie. Dit zou ons helpen onze inspanningen beter te focussen. . Inbreng van studenten, medewerkers en maatschappelijke partners is daar heel belangrijk voor. Dan krijg je een mooi proces waar je op zich ook alweer van leert.”

Mariecke is blij dat het duurzaamheidsprogramma wordt uitgebreid en versneld. “Fijn dat er meer ‘power’ achter komt. Naast concreter is er ook gewoon menskracht nodig om alles te organiseren. Geweldig om te zien dat we nu grote stappen gaan zetten.”

Meer informatie

Lees alles over de Erasmus Sustainability Hub

of

Bekijk onze webpagina's over duurzaamheid

Gerelateerde content
De Erasmus Universiteit Rotterdam erkent de klimaat- en ecologische noodtoestand. Met de verklaring scherpt de universiteit haar eigen duurzame ambities aan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen