Wetenschappelijk publiceren is een win-win situatie

Kasper Jansen, hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht aan Erasmus School of Law, vertelt in het Nederlands Juristenblad over de wisselwerking van wetenschap en rechtspraktijk, de invloed van het Europese recht op het aansprakelijkheidsrecht en zijn plezier in lesgeven.

Jansen combineert zijn hoogleraarschap met een functie als medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. In die functie bereidt hij de conclusie van de Advocaat-Generaal in cassatiezaken voor. Jansen vindt de combinatie van wetenschap en praktijk belangrijk. “Met publicaties en onderwijs kun je bijdragen aan de manier waarop het recht in de praktijk wordt toegepast. Omgekeerd vind ik het belangrijk dat de rechtspraktijk voldoende oog houdt voor wat er in de wetenschap speelt. We kunnen veel van elkaar leren”, aldus Jansen. Hij noemt publiceren dan ook een 'win-winsituatie': “Je helpt de rechtspraktijk vooruit door kennis te delen en je leert er zelf ook veel van.”

Europese invloeden in het aansprakelijkheidsrecht 

In het interview schetst Jansen hoe het aansprakelijkheidsrecht in toenemende mate door het Europese recht wordt beïnvloed, het onderwerp van zijn leerstoelopdracht bij Erasmus School of Law. “Eigenlijk kun je geen onderscheid maken tussen puur Nederlands en Europees aansprakelijkheidsrecht. Het grijpt in elkaar. Dat is in een tijd van globalisering een logische ontwikkeling, maar het is ook een uitdaging. Hoe verhouden de regels zich tot elkaar? Kunnen we dat goed uitleggen aan mensen die het recht toepassen en ermee te maken hebben? Ik zie dat als een belangrijke opdracht”, aldus Jansen.

De verbaasde ogen van studenten

In het interview vertelt Jansen ook waarom hij zijn baan bij de Hoge Raad wil combineren met het hoogleraarschap. Het wetenschappelijk bureau biedt een mooie combinatie aan van rechtspraktijk en rechtswetenschap. Maar Jansen miste het lesgeven: “Het is leuk om studenten iets mee te geven waar ze hopelijk hun hele leven plezier van hebben. Je hebt veel aan een rechtenstudie. Ook in ons dagelijks leven is het een belangrijk vak. Voor mijzelf is het ook leerzaam om les te geven. Als je iets moet uitleggen aan anderen, moet je er heel goed over nadenken. Bijvoorbeeld over dingen die voor ons vanzelfsprekend lijken en die in andere landen heel anders geregeld blijken te zijn. En dan de verbazing die je ziet in de ogen van studenten als het net iets anders zit dan ze verwacht hadden”, aldus Jansen.

Professor
Meer informatie

Lees het hele interview in het Nederlands juristenblad hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen