Wie beschermt de journalist?

Hoe worden journalisten beschermd als hun veiligheid in het geding is? Prof. dr. Kristin Henrard, hoogleraar Minderhedenbescherming aan de Erasmus School of Law, en de stichting Geuzenpenning organiseren op donderdag 12 maart 2015 een bijeenkomst over het beschermen van journalisten, een thema dat op een wrange manier actueel is geworden door de moord op cartoonisten van Charlie Hebdo. ​

De bijeenkomst op 12 maart gaat onder meer over de vrijheid van meningsuiting. Dit is 
vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het beschermt burgers, met name journalisten, tegen onrechtmatige inperking van de vrijheid door de staat.

Vrijheid van meningsuiting betekent: de vrijheid van journalisten om hun mening te uiten, zonder voorafgaande controle door de staat. Je moet daarom alles kunnen zeggen en schrijven, vinden sommigen. Nee, zeggen anderen, ‘freedom of speech doesn’t mean freedom of consequence’. Wat zou in vrijheid gezegd mogen worden en wat kan of moet beperkt worden - ook met het oog op fundamentele rechten van anderen? Er is al veel jurisprudentie over, maar de discussie is nog lang niet beëindigd.

Bescherming
Een ander onderwerp is het vraagstuk van bescherming van journalisten bij een bedreiging. Wat zijn de positieve plichten van de overheid hierin? De staat moet de rechten van haar burgers beschermen. Deze rechten moeten immers praktisch en effectief zijn, niet theoretisch en ‘illusoir’. Politici worden veelal actief beschermd in geval van een bedreigende situatie, zoals politieke intimidatie of een fatwa. Maar hoe zit dit met journalisten, cartoonisten en cabaretiers? Over de positieve plichten van de overheid in dit opzicht is nog relatief weinig jurisprudentie. Maar het debat is zeer actueel, vooral in het licht van de recente aanslagen in Parijs.

Sprekers zijn, naast Henrard, onder andere prof. dr. Tarlach McGonagle (Universiteit van Amsterdam, Council of Europe Commission for the protection of journalists), advocaat Otto Volgenant (voorzitter VMC Studiecommissie Bronbescherming) en Leon Willems (voorzitter Free Press Unlimited). Vier journalisten, uit Pakistan, Zimbabwe, Mexico en Moldavië, geven een toelichting op hun werk. Het gehele programma hier.

Geuzenpenning
De sessie wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Geuzenpenning. De Geuzenpenning 2015 is toegekend aan Free Press Unlimited, de organisatie die in veertig landen mediaprofessionals ondersteunt in de onafhankelijke uitoefening van hun soms gevaarlijke vak.

Meer informatie

Prof. dr. Kristin Henrard, E henrard@law.eur.nl, T 010 4081806

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen