Dilemmaspellen

Iedere organisatie kent regels, geschreven of ongeschreven. De naleving daarvan zorgt in het algemeen voor betere resultaten, maar ook voor een plezierige en veilige werkomgeving. In hoeverre de regels worden nageleefd, hangt voor een deel af van de integriteit van de betrokkenen. Het gaat hierbij om een combinatie van professionele en persoonlijke integriteit. Bij de beide soorten van integriteit kunnen zich dilemma’s voordoen; lastige keuzeproblemen die te maken hebben met botsende belangen, veranderende omstandigheden of gevoeligheden bij personen met wie wordt samengewerkt.

Voor EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen zijn drie dilemmaspellen ontwikkeld,  te weten een dilemmaspel gericht op contractonderzoek, een dilemmaspel over contractonderwijs en een ‘algemeen’ dilemmaspel (gericht op fair play en teamwork). Doel is het bewustzijn voor integriteitskwesties te vergroten, enerzijds in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, anderzijds in de relatie tussen medewerkers onderling of tussen leidinggevenden en medewerkers. Tegelijk kunnen de spellen dienen als een eerste test voor de mate van integriteit van individuen en groepen/organisatieonderdelen. 

EUR Holding BV biedt de mogelijkheid aan de werkmaatschappijen om de spellen te spelen met behulp van een facilitator. Nadere informatie over zowel de spellen als de facilitering kan worden verkregen via een van de opstellers van de spellen, prof. dr. Justus Veenman (veenman@ese.eur.nl).