Building New Blocks

Werken aan gelijke kansen in het onderwijs
Zon op gevel Polak Building

Het Academisch Outreach Programma ‘Onze Toekomst Verbinden’ heeft als doel gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De doelgroep van Onze Toekomst Verbinden bestaat uit (toekomstige) studenten die historisch ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs, namelijk eerste generatie studenten, studenten met een migratieachtergrond en studenten uit families met een laag inkomen. Binnen Onze Toekomst Verbinden worden interventies ontwikkeld en geïmplementeerd die bijdragen aan het wegnemen van barrières op de weg naar en op het hoger onderwijs. Deze interventies sluiten aan bij de diverse ervaringen, perspectieven en talenten van deze (toekomstige) studenten.

Met het oog op een brede verzameling aan ideeën die kunnen worden opgeschaald en geïnstitutionaliseerd op de EUR, nodigen wij de EUR gemeenschap (EUR studenten en EUR medewerkers) uit om hun eigen projectvoorstellen in te dienen bij ons subsidieprogramma ‘Building New Blocks’. De projecten kunnen variëren in omvang en looptijd, maar moeten zijn afgerond aan het einde van 2024. Financiering van projecten omvat zowel personele kosten als materiële kosten.  

De richtlijnen voor het indienen van projectvoorstellen zijn hieronder te vinden. Lees de richtlijnen goed door voor je je projectvoorstel indient. Let er op dat een projectvoorstel bestaat uit een projectplan en een begroting. Templates voor deze beide documenten zijn ook hieronder te vinden.

Projectvoorstellen kunnen worden gemaild naar connectingourfuture@eur.nl met de titel “Building New Blocks 2022”. De deadline voor projectvoorstellen is 30 September 2022, 17.00 uur.

De acht gehonoreerde Building New Blocks projecten uit 2021 zijn hier te vinden.

Erasmus - Woudestein - beeld

De zes gehonoreerde Building New Blocks projecten uit 2022 zijn hier te vinden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen