(Dr.) Dirk Koppenol

Senior Researcher en adviseur haven transitie

E-mailadres
koppenol@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 (6) 21981379
Kamer
Mandeville room T19-41
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Dr. Dirk Koppenol (1987) is ruim 10 jaar actief in het Rotterdam haven innovatie eco-systeem van Rotterdam. Hij studeerde geschiedenis en bestuurskunde. Dirk was onder meer werkzaam bij TNO, Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort Rotterdam; bij de laatste als onderzoeker, strateeg en interim-directeur. Sinds 2023 is hij actief als sr. researcher en adviseur haven transitie bij Erasmus UPT.

Al meer dan 10 jaar is Dirk actief betrokken bij onderzoek naar:

  • Slimme en duurzame transport en logistiek & verduurzaming haven-industrieel complex. Hij was redacteur en co-auteur van het rapport: 10 SmartPort Trends 2030-2050 (2021) (linkOpent extern) Waarin in beeld is gebracht wat de belangrijke kansen zijn voor zeehavens.
  • Zeehavenontwikkeling. Zijn proefschrift ging over de besluitvormingsprocessen van infrastructurele megaprojecten in en om havens (uitgebracht bij Boom uitgeverij: Lobby for Land (2016) (linkOpent extern). Daarnaast was hij betrokken bij projectonderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van de Rotterdamse haven tot 2050.
  • Ontwikkeling en inzet van serious games. Hij ontwikkelde in een team, op basis van gedaan wetenschappelijk onderzoek, de INDEEP-cursus, waarmee je in 7 stappen de kansen van je radicale innovatie beter in kunt schatten. Verder was hij betrokken bij de ontwikkeling van serious games rond havenontwikkeling (Port Constructor) en pressure cookers voor innovatieversnelling..

Expertise

Dirk krijgt energie van het ontwikkelen van handelingsperspectief en beslisinformatie voor havens, havenbedrijven en overheden. Dit kan alleen door middel van join-fact finding - samen zoeken naar de belangrijke uitdagingen en deze om te zetten in kansen. Hij zet zich in op zowel bestuurlijk/strategisch als operationeel niveau. De projecten die Dirk ontwikkelt zijn gericht op havens, maar hebben altijd een systeem-component, waarbij ook de keten wordt meegenomen. Want alleen samen kun je innovatie versnellen.  

Dirk Koppenol richt zich bij UPT op de volgende onderzoeksgebieden:

  • Kansen van de energie transitie voor zeehavens en (haven)bedrijven
  • Strategie ontwikkeling zeehavens & sociale innovatie
  • Serious game ontwikkeling voor innovatie versnelling

Publicaties en Projecten:

Redacteur en schrijver:
 

Koppenol, D.M. (Ed.), 10 SmartPort Trends 2030-2050. Based on 6 years of SmartPort research in cooperation with various knowledge institutes and universities and more than 400 companies. (Rotterdam 2021) (link).

Koppenol, D.M. (Ed.), 10 SmartPort Trends 2030-2050. Op basis van 6 jaar SmartPort onderzoek in samenwerking met diverse kennisinstituten en universiteiten en ruim 400 bedrijven (Rotterdam 2021) (link).

Koppenol, D.M. (Ed.), De kracht van het mainportconcept. Een ontstaansgeschiedenis en toekomstvisie (Den Haag 2015).

Schrijver:

 

Koppenol, D.M., Lobby for Land. A historical perspective (1945-2008) on the decision-making process for the port of Rotterdam land reclamation project Maasvlakte 2 (Amsterdam 2016).

Hoofdstuk(ken) in een boek (Professional)
 

Kuipers, Bart, Koppenol, Dirk, Paardenkooper, Klara en, Van Driel, Hugo, Rotterdamse Container Kopstukken. Honderd jaar containermainport Rotterdam 1966-2066 (Rotterdam 2018).

Klemann, H.A.M. & Koppenol, D.M., Port Competition within the Le-Havre-Hamburg range (1850-2013), in: B. Kuipers & R.A. Zuidwijk (Eds.), Smart Port Perspectives. Essays in honor of Hans Smits (Rotterdam 2013) 63-76.

Koppenol, D.M., Think global, act local: Maasvlakte II en het Mainportconcept (1993-2008). In Dirk.M. Koppenol (Ed.), De kracht van het mainportconcept. Een ontstaansgeschiedenis en toekomstvisie (Den Haag 2015).

Contribution in proceedings (Professioneel):

 

Koppenol, D.M. (2011). The Rhine Economy on a New Basis. The Switch from Coal to Oil and the Implications for the Transnational Rhine Region, 1945-1973. In The Rhine Economy on a New Basis. The Switch from Coal to Oil and the Implications for the Transnational Rhine Region, 1945-1973.

Congres papers

Koppenol, D.M. (2014). Conflicts about the Extension of the Rhine Economy. The case of the port expansion by Maasvlakte II (1969-2008). 5th Transnational Rhine Conference: Mainz (2014, October 30 - 2014, November 1).

Koppenol, D.M. (2013). Megaproject Maasvlakte II, an offer you can't refuse? Path creation and the Maasvlakte II expansion of the port of Rotterdam (1993-2008). European Business History Association: Uppsala (2013, August 22 - 2013, August 24).

Koppenol, D.M. (2014). How to settle conflicts during port development. The case of the port of Rotterdam (1973-2008). Seaports in Transition-Conference: Hamburg.

Koppenol, D.M. (2014). THINK GLOBAL, ACT LOCAL: MAASVLAKTE II EN HET MAINPORTCONCEPT (1993-2008). Conferentie: Mainport: verleden, heden en toekomst?: Rotterdam (2014, November 14).

Koppenol, D.M. (2014). The megaproject effect. Entrepreneurship during the decision-making process of Maasvlakte II (1993-2008). N.W. Posthumus Conference: Leeuwarden (2014, June 5 - 2014, June 6).

Koppenol, D.M. (2012). Governmental devolution programs for ports in Northwestern Europe. The case of the port of Rotterdam (1990s-2005). European Business History Association: Parijs (2012, August 30 - 2012, September 1).

Koppenol, D.M. (2011). The decision-making process of Maasvlakte ll (1969-2008). Posthumus Research Colloquium: Leiden (2011, December 12 - 2011, December 13).

 

 

Een selectie van de recente projecten van Dirk Koppenol.

Beschrijving: Dit onderzoek richt zich op het nominatieproces in Rotterdams petrochemische cluster, cruciaal voor vloeibare massagoederenvervoer. Veranderingen in douaneprocessen vereisen nauwkeurigere en actuelere informatie over ladingen. Vertragingen en inefficiënties in operaties, vooral voor binnenvaart, wijzen op haperingen. Verbeterde informatie-uitwisseling kan de efficiëntie verhogen en douaneaanpassingen vergemakkelijken. Het onderzoek belicht de Nederlandse logistieke sector, digitaliseringsbehoeften en toekomstige grondstoffentransities naar hernieuwbare energiebronnen. Het onderzoek staat in het kader van verbeterde data-uitwisseling, logistieke efficiëntie en aanpassingen aan toekomstige logistieke behoeften in Rotterdam.

Looptijd: 2023 (afgerond)

Opdrachtgever: Topsector Logistiek

Beschrijving: Dit position paper benadrukt de noodzaak voor een nieuw leidraad voor investeringen in zeehavens, gericht op bredere welvaars waarden naast de economische waarden. Het pleit voor heldere indicatoren en een consistent afwegingskader om investeringsbeslissingen te ondersteunen. Erasmus UPT stelt een nieuwe leidraad voor, gebaseerd op interviews met diverse stakeholders, die economische, strategische en maatschappelijke waarden omvat, met een focus op lange-termijn waardecreatie en een verbeterde dialoog tussen overheden, havenbedrijven en het bedrijfsleven. Het beoogt consensus en acceptatie van alle belanghebbenden voor effectieve besluitvorming over havenontwikkelingen en -investeringen.

Looptijd: 2023 

Opdrachtgever: n.v.t.

Beschrijving: Het onderzoek benadrukt de cruciale rol van AI in toekomstige havens, waarbij uitdagingen zoals energietransities, klimaatverandering, autonoom transport en vergrijzing van personeel worden aangepakt. Ondanks de gereedheid blijft de adoptie van AI achter door gebrek aan data, vertrouwenskwesties en onduidelijke voordelen. We stellen een stapsgewijze aanpak voor adoptie voor, waarbij de focus van de industrie en academische trajecten worden samengebracht. Aanbevelingen voor het AI Port Center omvatten op maat gemaakte industriecases, samenwerkend onderzoek en een gedeelde visie op toekomstige havens. Het motto "Droom groot, begin klein" vat de noodzaak samen van geleidelijke integratie van AI, terwijl het potentieel ervan voor een revolutie in de logistiek van havens wordt benadrukt.

Looptijd: 2023

Opdrachtgever: AI Port Center

Beschrijving: Traject waarbij een onderzoeksagenda wordt ontwikkeld met de NGinfra partners, onderzoeksinstellingen en externe partijen. Het doel is om te komen gedragen gemeenschappelijke (cross-sectorale) doelen te stellen in een wereld van energie transitie, klimaatverandering, schaarste van resources en de opkomst van brede welvaart.

Looptijd: 2023- (lopend)

Opdrachtgever: NGinfra (Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Vitens, ProRail en Rijkswaterstaat)

Beschrijving: Dit onderzoek richt zich op de noodzaak om de uitstoot van scheepvaart te verminderen door brandstoftransities te onderzoeken voor de haven van Rotterdam. Het omvat een transdisciplinaire aanpak met experts uit diverse domeinen om de haalbaarheid en noodzaak van ammoniak als scheepsbrandstof te beoordelen, evenals andere brandstoffen en energiebesparende methoden. Het heeft tot doel om de samenwerking tussen stakeholders te vergroten voor een duurzame haven.

Looptijd: 2023 - (lopend)

Opdrachtgever: Resilient Delta

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen