SMARTDEST-onderzoeksproject: steden als mobiliteitshubs

UPT is een partner van het SMARTDEST-consortium. SMARTDEST is een door de EU gefinancierd H2020-onderzoeksproject dat 11 universiteiten en 1 innovatiecentrum uit zeven Europese en mediterrane landen samenbrengt. Het heeft tot doel innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de externe effecten die worden veroorzaakt door aan toerisme gerelateerde mobiliteit in steden. Door dit te doen, zal het project het ontwerp van alternatieve beleidsopties voor meer sociaal inclusieve plaatsen in het tijdperk van mobiliteit informeren. Gedurende drie jaar (januari 2020 tot december 2022) zal het project onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren met gebruikmaking van 8 steden / grootstedelijke regio's. Dit zijn onder meer vier steden (Amsterdam, Barcelona, ​​Jeruzalem en Venetië) waar sociale onevenwichtigheden zijn ontstaan ​​in relatie tot de hedendaagse ontwikkeling van toeristische mobiliteit, en die actief op zoek zijn naar oplossingen op het gebied van planning, regelgeving of sociale innovatie.

Erasmus UPT - Smartdest

UPT is momenteel betrokken bij het beoordelen van regionale trends op het gebied van transport, sociale en smart cities op EU-niveau en hun evolutie in de afgelopen twintig jaar. Het doel is om verbanden te leggen tussen toeristische groei, sociale inclusie / uitsluiting en slimme technologieën, en om de regio's te identificeren die succesvolle modellen vertegenwoordigen als duurzame toeristische bestemmingen, vanuit een sociaal, financieel en ecologisch oogpunt.

Lijst met verwijzingen:

  • SMARTDEST gedetailleerde presentatie: klik hier
  • Het eerste rapport presenteert het conceptuele, methodologische en empirische kader van het onderzoek: klik hier

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen