prof.dr. (Jurian) J Edelenbos

prof.dr. (Jurian) J Edelenbos
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-19
Email
edelenbos@essb.eur.nl
External researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-19
Email
edelenbos@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Jurian Edelenbos is professor of interactive urban governance and academic director of the Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens.

Jurian Edelenbos has completed his PhD in 2000 at Delft University of Technology. He has developed expertise in the fields of governance, citizen participation & self-organization, boundary spanning, trust, network management, and democratic legitimacy. He conducts research in the following domains: urban management & planning, integrated water management & sustainable energy.

Research interests: community-based initiatives, boundary spanning, trust, governance networks

 • Semiha Denktas, Arwin Buuren, Jurian Edelenbos, Derk Loorbach & Jeroen Waal (2020) - De ongezonde samenleving - Sociologie magazine, 6-9
 • Jurian Edelenbos (2008) - Is de overheid een geloofwaardige partner? - Openbaar Bestuur, 1, 2-5
 • Geert Teisman, Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Lasse Gerrits (2008) - Leven met Water Waterbeheer als verbindend element - Civiele Techniek, 63 (1), 23-25
 • Jurian Edelenbos, PJ Klok & J van Tatenhove (2006) - Scepsis niet terecht. Interactief beleid moet professioneler - Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 6, 20-23
 • Jurian Edelenbos (2006) - Buurtgericht beleid en vertrouwen - Openbaar Bestuur, 3, 24-26
 • Jurian Edelenbos & Geert Teisman (2004) - Interactief beleid en besluitvorming - Openbaar Bestuur, 11, 12-15
 • Jurian Edelenbos & W Boon (2004) - PPS Paleiskwartier Den Bosch: een kwestie van vertrouwen? - PPS. Magazine over Publiek-Private Samenwerking, 4 (1), 12-16
 • FGJ Soeterbroek & Jurian Edelenbos (2003) - Dilemma's bij sturing op ruimtelijke kwaliteit - Rooilijn, 36 (10), 490-495
 • Jurian Edelenbos & R Goedhart (2001) - Het probleemoplossend (on)vermogen van interactieve beleidsvorming - Openbaar Bestuur, 11 (12), 13-17
 • Marcus Twist & Jurian Edelenbos (1997) - Graham Allison: 'Bureaupolitiek’ liep gierend uit de hand. - Binnenlands Bestuur, 18 (16), 36-37
 • Marcus Twist & Jurian Edelenbos (1997) - William Niskanen: Overheidsdienaren missen de tucht van de markt. - Binnenlands Bestuur, 18 (18), 32-33
 • Marcus Twist & Jurian Edelenbos (1997) - Goeroes van het openbaar bestuur. Henry Mintzberg: De manager of ‘Een sprookje ontzenuwd’. - Binnenlands Bestuur, 18 (20), 34-35
 • Marcus Twist, Jurian Edelenbos & M Edelman (1997) - De macht van het woord. - Binnenlands Bestuur, 18 (5), 34-35
 • Marcus Twist & Jurian Edelenbos (1997) - Goeroes van het openbaar bestuur. Frits Scharpf: De valkuilen van het netwerken. - Binnenlands Bestuur, 18 (22), 32-33
 • Marcus Twist, Jurian Edelenbos & CE Lindblom (1997) - Voortmodderen in besluitvorming. - Binnenlands Bestuur, 18 (7), 36-37
 • Marcus Twist & Jurian Edelenbos (1997) - Goeroes van het openbaar bestuur. Irving Janis: Blunderende besluitvorming door groepsdenken. Verkeerde koers? Volhouden maar! - Binnenlands Bestuur, 18 (24), 58-59
 • Marcus Twist & Jurian Edelenbos (1997) - Goeroes van het openbaar bestuur. Aaron B. Wildavsky: Stratego voor accountants. - Binnenlands Bestuur, 18 (9), 38-39
 • Marcus Twist & Jurian Edelenbos (1997) - Goeroes van het openbaar bestuur. Michael Jensen: Kwellende vraag: doet hij wat ik wil. - Binnenlands Bestuur, 18 (26), 34-35
 • Marcus Twist & Jurian Edelenbos (1997) - Goeroes van het openbaar bestuur. Michael Lipsky: De bureaucraat van de straat maakt het echte beleid. Probleem? Oplossen van beneden naar boven. - Binnenlands Bestuur, 18 (11), 32-33
 • Marcus Twist & Jurian Edelenbos (1997) - Goeroes van het openbaar bestuur. John Kingdon: Op het juiste moment toeslaan. - Binnenlands Bestuur, 18 (13), 46-47
 • Marcus Twist, Jurian Edelenbos & M Crozier (1997) - De vicieuze cirkel van de bureaucratie. - Binnenlands Bestuur, 18 (3), 24-25

 • Ingmar Meerkerk & Jurian Edelenbos (2018) - Boundary Spanners in Public Management and Governance: An Interdisciplinary Assessment - doi: 10.4337/9781786434173 - Edward Elgar Publishing
 • Victor Bekkers, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2014) - Innovation in the Public Sector: Linking Capacity and Leadership (2nd revised edition) - doi: 10.1111/padm.12009 - Palgrave Macmillan
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2010) - Gebiedsontwikkeling in woelig water. Over water governance bewegend tussen adaptief waterbeheer en ruimtelijke besluitvorming. - Lemma
 • Jurian Edelenbos (2010) - Water as connective current/water als spanningsvolle verbinding - Boom / Lemma Uitgevers
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, MB Kort & Marcus Twist (2006) - Management op het grensvlak van publiek en privaat; hoe managers omgaan met dilemma¿s in complexe ruimtelijke PPS-projecten - Lemma
 • Jurian Edelenbos, A Domingo, PJ Klok & J van Tatenhove (2006) - Burgers als beleidsadviseurs Vergelijkende studie naar acht projecten van interactieve beleidsvorming bij drie departementen - Instituut voor Publiek en Politiek
 • Jurian Edelenbos & Marcus Twist (1997) - Beeldbepalende bestuurskundigen. Een kennismaking met kernfiguren uit de bestuurskunde. - Samsom/H.D. Tjeenk Willink

 • Jurian Edelenbos & Ingmar Meerkerk (2016) - Critical Reflections on Interactive Governance. Self-organization and Participation in Public Governance - doi: 10.4337/9781783479078 - Edward Elgar Publishing
 • Jurian Edelenbos, NEW (Nanny) Bressers & Peter Scholten (2013) - Water Governance as Connective Capacity - Ashgate
 • JF Warner, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2012) - Making space for the river. Governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe - IWA Publishing
 • Victor Bekkers, Jurian Edelenbos & B Steijn (2011) - Innovation in the public sector: linking capacity and leadership - Palgrave Macmillan
 • H Bruijn, Geert Teisman, Jurian Edelenbos & W Veeneman (2004) - Meervoudig Ruimtegebruik en het Management van Meerstemmige Processen - Lemma
 • M Bult-Spiering, J van der Heijden, MJCM Hertogh, F Hobma & Jurian Edelenbos (2004) - Publiek-private samenwerking: rijksoverheid in debat met wetenschappers - Academische Uitgeverij Eburon
 • Jurian Edelenbos & R Monnikhof (2001) - Lokale interactieve beleidsvorming. Een vergelijkend onderzoek naar de consequenties van interactieve beleidsvorming voor het functioneren van de lokale democratie - Lemma

 • Meine Pieter Dijk & Jurian Edelenbos (2017) - Urban Governance in the Realm of Complexity - Practical Action Publishing

 • Jurian Edelenbos (2019) - Citizen Initiatives in Water Governance in the Netherlands: Reflection and Implication to Asian cases - doi: 10.1007/978-981-13-2399-7_2 - Springer Nature
 • Jurian Edelenbos, Fadi Hirzalla, Liesbet Zoonen, Jan Dalen, G Bouma, A (Adriaan) Slob & A Woestenburg (2017) - Governing the Complexity of Smart Data Cities: Setting a Research Agenda - Springer
 • Jurian Edelenbos & Ingmar Meerkerk (2016) - Normative Theory - doi: 10.4337/9781782548508 - Edward Elgar Publishing
 • Jurian Edelenbos & Ingmar Meerkerk (2016) - Vitality in interactive governance: conditions and challenges - doi: 10.4337/9781785360411 - Edward Elgar Publishing
 • Jurian Edelenbos & Ingmar Meerkerk (2016) - Conclusions: synthesizing key reflections and exploring new avenues for research and debate on interactive governance - doi: 10.4337/9781783479078.00028 - Edwar Elgar
 • Jurian Edelenbos & Ingmar Meerkerk (2016) - Introduction: three reflecting perspectives on interactive governance - doi: 10.4337/9781783479078.00006 - Edward Elgar Publishing
 • Ingmar Meerkerk & Jurian Edelenbos (2016) - Complementary boundary-spanning leadership: making civic-induced interactive governance work - doi: 10.4337/9781783479078.00027 - Edward Elgar Publishing
 • R Wall, Spyridon Stavropoulos, F Pajevic & Jurian Edelenbos (2015) - SMARTNET: Evaluating the Performance of Smart Cities in the Global Economic Network - doi: 10.1007/978-3-319-03167-5_6 - Springer
 • Victor Bekkers, Jurian Edelenbos, José Nederhand, Bram Steijn, LG Tummers & William Voorberg (2014) - The social innovation perspective in the public sector: co-creation, self-organization and meta-governance - Palgrave Macmillan
 • Diana Giebels, Jurian Edelenbos & Lasse Gerrits (2014) - Understanding the role of knowledge in ecosystem-based management: Ten variables defining its empirical manifestation - Emergent Publications
 • Jurian Edelenbos, Ingmar Meerkerk & Erik Hans Klijn (2013) - Creating Legitimacy in Water Governance Networks through Complexity Sensitive Management - Ashgate
 • Erik Hans Klijn, V Sierra, T Ysa, E Berman, Jurian Edelenbos & D Chen (2013) - Context in Governance networks: Complex Interactions between Macro, Meso and Micro. A theoretical exploration and some empirical evidence on the impact of context factors in Taiwan, Spain and The Netherlands - Edgar Elgar
 • Peter Scholten & Jurian Edelenbos (2013) - The role of political-public leadership for connective capacity in water governance - Ashgate
 • Jurian Edelenbos, NEW (Nanny) Bressers & P (Peter) Scholten (2013) - Conclusion: Towards a Synchronization Perspective of Connective Capacity in Water Governance - Ashgate
 • Jurian Edelenbos, NEW (Nanny) Bressers & Peter Scholten (2013) - Introduction: Conceptualizing Connective Capacity in Water Governance - Ashgate
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & JF Warner (2012) - Space for the River: governance challenges and lessons - IWA Publishing
 • S Nooteboom & Jurian Edelenbos (2012) - Coevolving Adaptive and Power Networks: Collective Leadership for Effective Planning - Ashgate
 • M (Mireille) de Jong & Jurian Edelenbos (2012) - Knowledge Exchange in Trans-national City Networks: Evolutionary Mechanisms - Edward Elgar Publishing
 • Jurian Edelenbos, D Roth & M Winnubst (2012) - Dealing with uncertainties in the Dutch Room for the River programme: a comparison between the Overdiep Polder and Noordwaard - IWA Press
 • J Warner, Jurian Edelenbos & Arwin Buuren (2012) - Making space for the river. A general introduction - IWA Publishing
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren & J Warner (2012) - Space for the river IJssel. Tortuous quests for striking an acceptable balance between water, nature and development. - IWA Publishing
 • Erik Hans Klijn, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2012) - The impact of governance: a normative and empirical discussion - Oxford University Press
 • Jurian Edelenbos & Ingmar Meerkerk (2011) - Institutional Evolution within Local Democracy - Local Self-Governance Meets Local Government - ECPR Press
 • Victor Bekkers, Jurian Edelenbos & B Steijn (2011) - An innovative public sector? Embarking on the innovation journey, - Plagrave McMillan
 • Victor Bekkers, Jurian Edelenbos & B Steijn (2011) - Linking innovation to the public sector: contexts, concepts and challenges - Plagrave McMillan
 • Erik Hans Klijn, Bram Steijn, Jurian Edelenbos & Brenda Vermeeren (2011) - Steering for broad social outcomes in governance networks; The effects of participation and network management - Emerald
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren & N (Nienke) van Schie (2010) - Knowledge synchronization. interactive knowledge production between experts, bureaucrats and stakeholders - Springer
 • Jurian Edelenbos & Jasper Eshuis (2009) - Dealing with Complexity through Trust and Control - Routledge
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & MB Kort (2009) - Managing Complex Process Systems: Surviving at the Edge of Chaos - Routledge
 • Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2007) - Meta Governance as network management - Edward Elgar Publishing
 • Jurian Edelenbos & Geert Teisman (2007) - Management van Meerstemmige Ruimtelijke Processen - Sdu Uitgevers
 • Jurian Edelenbos, M Rijsberman, A Valentin & W Husler (2007) - Process of Planning and Decision-Making - Multiprint Oy
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2007) - Interactive governance in The Netherlands: the case of the Scheldt Estuary - Palgrave Macmillan
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2007) - Collaborative problem solving - Sage Publications
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2007) - Collaborative governance - Sage Publications
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & M Hughes (2007) - Public Private Partnerships: a two headed reform; a comparison of PPP in England and the Netherlands - Palgrave Macmillan
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2005) - Polderen over de feiten: waar komt het vandaan en wat levert het op? - Uitgeverij Aksant
 • Jurian Edelenbos (2005) - Processuele en procedurele benaderingen van ruimtelijke ontwikkeling - Academische Uitgeverij Eburon
 • Jurian Edelenbos & R van de Ark (2005) - Collaborative Planning, Commitment and Trust. Dealing with Uncertainty in Networks - Routledge
 • Jurian Edelenbos (2004) - De Rivierzone van Vlaardingen - Lemma
 • Geert Teisman, H Bruijn & Jurian Edelenbos (2004) - Conclusies - Lemma
 • Geert Teisman & Jurian Edelenbos (2004) - Getting through the 'twilight zone': Managing complex system innovations through process governance - Edward Elgar Publishing
 • Jurian Edelenbos & B Demoet (2004) - De Sijtwende-samenwerking - Lemma
 • Jurian Edelenbos (2004) - Politieke dimensies van interactieve beleidsvorming: naar vernieuwende vormen van interactieve politiek - Kluwer
 • Jurian Edelenbos (2004) - Politiek en herstructurering. Andere politieke betrokkenheid gewenst - Uitgeverij Platform GRAS
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2004) - Vertrouwen als managementopgave bij PPS - Academische Uitgeverij Eburon
 • R Monnikhof, Jurian Edelenbos & A Krouwel (2003) - Power to the people? The Struggle for Power in participatory policy making - Kluwer Academic Publishers
 • Jurian Edelenbos & R Monnikhof (2002) - Sijtwende: een eenzame successtory? - Lemma
 • I Mayer, Jurian Edelenbos & R Monnikhof (2002) - Stormram of stut? Democratische dilemma's van interactieve beleidsontwikkeling - Boom
 • Geert Teisman, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & J Verbart (2001) - Ruimtelijke ontwikkelingsprocessen - Academische Uitgeverij Eburon
 • Jurian Edelenbos & R Monnikhof (2001) - Opzet en hoofdvragen van het onderzoek - Lemma
 • Jurian Edelenbos, Arthur Edwards, R van de Peppel & A Wille (2001) - Introductie op de cases - Lemma
 • R Monnikhof & Jurian Edelenbos (2001) - Interactieve beleidsvorming en de kwaliteit van het beleid - Lemma
 • Jurian Edelenbos, R Monnikhof, JW Duyvendak, Arthur Edwards, I Horstik, Joop Koppenjan, A Krouwel, R van de Peppel & A Wille (2001) - Interactieve beleidsvorming: de inspraak achterna? - Lemma

 • Jurian Edelenbos, EF ten Heuvelhof & M Kort (2014) - A tribute to administrative cooperation - Unesco-IHE, Space for the River
 • Jurian Edelenbos, EF ten Heuvelhof & M Kort (2013) - Een ode aan bestuurlijke samenwerking - Unesco IHE/Ruimte voor de Rivier
 • Victor Bekkers, Jurian Edelenbos & B Steijn (2011) - Linking innovation to the public sector: context, concept and challenges - Plagrave McMillan
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2008) - Kennis en kunde voor participatie : dilemma's voor legitimiteit in de participatiemaatschappij - Aksant
 • Jurian Edelenbos, Geert Teisman & Arwin Buuren (2004) - Sustainable Development as a Joint Fact-Finding Process: Overcoming Institutional Barriers through Process Management - Global Governance Project

 • Arwin Buuren, Michael Duijn, Jurian Edelenbos, Liselotte Hagen, Margot Hermus, Malika Igalla, Ingmar Meerkerk, Astrid Molenveld, José Nederhand, Jitske Verkerk, SM Ruijsink & William Voorberg (2018) - Successful collaboration between bottom-up initiatives and local governments. Development of a comprehensive framework
 • B (Bonno) Pel, Michael Duijn, MX Janssen & Jurian Edelenbos (2013) - Constructing delta realities; Joint Fact Finding challenges in Serious Game Design
 • NEW (Nanny) Bressers & Jurian Edelenbos (2013) - Planning for adaptivity: facing complexity in innovative urban water squares
 • Diana Giebels, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2012) - The Environmental Knowledge Paradox
 • S (Stefan) Verweij, Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Arwin Buuren (2012) - What makes governance networks work? A fuzzy set qualitative comparative analysis of 14 Dutch spatial planning projects
 • Lieselot Vandenbussche, Jasper Eshuis & Jurian Edelenbos (2012) - Feeling and getting connected: A psychological approach to public participation and deliberation
 • Diana Giebels, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2011) - Exploring and evaluating science-policy interfaces in the Wadden Sea
 • Diana Giebels, W van Enst, Arwin Buuren, H Runhaar, Jurian Edelenbos & PPJ Driessen (2011) - Putting the science-policy interface into context: a literature review on science-policy interfaces and their effectiveness
 • IA (Iris) Korthagen, Erik Hans Klijn, Steven Walle & Jurian Edelenbos (2011) - The effects of media attention and political interference on network performance
 • Ingmar Meerkerk, M Kok, M Rijswick, R Brouwer, Jurian Edelenbos & Geert Teisman (2010) - Governance analyse van het Kierbesluit
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren & Geert Teisman (2004) - By-passing Barriers in Sustainable Knowledge Production

 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2019) - Aardgasvrij in de participatiemaatschappij – dubbel-denken tussen daadkracht en draagvlak
 • Malika Igalla, Jurian Edelenbos & Ingmar Meerkerk (2018) - Performing well? A survey study on the outcomes of community-based initiatives and their performance antecedents
 • Jurian Edelenbos (1) - Interactive and Communicative Planning
 • Ingmar Meerkerk & Jurian Edelenbos (2014) - The art of practicing boundary spanning between a citizen initiative and local government: making interactive governance work
 • Jurian Edelenbos, Ingmar Meerkerk & T Schenk (2014) - Evolution of Community Self-Organization: Insights from Case Studies in the Netherlands, United Kingdom and United States
 • B (Bonno) Pel, Jitske Verkerk, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2013) - Intersections in delta development: analyzing actors for complexity-sensitive spatial concepts
 • Jurian Edelenbos, Ingmar Meerkerk & Kees Leeuwen (2012) - Vitality in complex regional water systems
 • Erik Hans Klijn, V Sierra, T Ysa, E Berman, Jurian Edelenbos & D Chen (2012) - Is context really so important, The Influence of Network Characteristics on Network Performance: A Comparison of Taiwan, Spain and The Netherlands
 • Ingmar Meerkerk & Jurian Edelenbos (2012) - The effects of boundary spanners on trust and performance of urban governance networks
 • Ingmar Meerkerk, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2011) - The effects of complexity sensitive management on legitimacy of governance networks. Findings from a survey research on water projects in The Netherlands
 • Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2011) - The influence of democratic legitimacy on outcomes in governance networks
 • Ingmar Meerkerk, B Boonstra & Jurian Edelenbos (2011) - Self-organization in urban regeneration. A two case comparative research
 • Ingmar Meerkerk, M van Maasakkers, Jurian Edelenbos & AFL Slob (2011) - Boundary judgments and their consequences for the governance of complex spatial-water issues. A comparison of the Dutch Haringvliet sluices and the American Atchafalaya Basin
 • I Meerkerk & Jurian Edelenbos (2010) - A complexity embracing management style and its effect on outcomes of governance networks
 • Jurian Edelenbos (2010) - Connective Capacity in Water Governance: Introduction and conceptual exploration
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Arwin Buuren (2010) - The connective capacity of network management; a comparative study of managerial styles in eight regional development projects in The Netherlands,
 • Ingmar Meerkerk, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2010) - Resilient governance systems: facing and adapting to climate change. Finding balances between conservative and dissipative self-organization
 • Jurian Edelenbos, AHJ Otgaar & P (Pieter) van der Pol (2010) - The impact of climate change on the urban economy and urban governance: The case of Rotterdam
 • Erik Hans Klijn, Bram Steijn & Jurian Edelenbos (2010) - Steering for broad social outcomes in governance networks; The effects of participation and network management
 • N (Nancy) van der Bol, Jurian Edelenbos & Geert Teisman (2009) - Managing earth system complexity: on the edge of project, line and program management
 • Peter Scholten, Jurian Edelenbos & Geert Teisman (2009) - Daring Leadership: Belancing between Transactional and Transformational Leadership
 • N (Nienke) van Schie, M Duijn & Jurian Edelenbos (2009) - Covaluation: exploring methods for expert and stakeholder valuation in integral earth system governance
 • Ingmar Meerkerk, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2009) - Creating waterproof cities. Adaptation between threat and challenge
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Bram Steijn (2009) - Managers in governance networks: what to do to be effective?
 • Jurian Edelenbos & Ingmar Meerkerk (2009) - Self-governance and the resilience of democratic institutions: the Dutch Case Broekpolder
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren & N (Nienke) van Schie (2009) - Between splintered and synchronized knowledge. Knowledge production between experts, bureaucrats and stakeholders
 • Bram Steijn, Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2009) - Public Private Partnerships: added value by organizational form or management?
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren, N (Nienke) van Schie & E Ovaa (2008) - Knowledge production between experts and stakeholders in water management.
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren, N (Nienke) van Schie & E Ovaa (2008) - Water management: knowledge production between experts and stakeholders. A comparison of three water cases in The Netherlands.
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2008) - Public Private Partnerships: Organisational form or management activities; The impact of the organisational form and managerial strategies on the outcomes of PPP projects
 • Bram Steijn, Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2008) - The Impact of Network Management in Governance networks; Exploring the influence of four types of network management strategies on perceived outcomes in governance networks on environmental problems
 • Jurian Edelenbos, N (Nienke) van Schie & Lasse Gerrits (2008) - Democratic anchorage of interactive governance: developing institutional interfaces in water governance. Experiences from a Dutch case.
 • Jurian Edelenbos, Bram Steijn & Erik Hans Klijn (2007) - Does democratic anchorage matter; an inquiry into the relation between democratic anchorage and effectiveness of Dutch spatial projects
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2007) - Management of Trust in environmental projects, The impact of trust and process management on the perceived outcomes of infrastructure projects
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, MB Kort & Marcus Twist (2007) - Managing complex systems: Co-evolving project and process management
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, Marcus Twist & MB Kort (2007) - Facing Management Dilemmas: an analysis of managerial choices in 18 complex environmental projects
 • MJ Buijs & Jurian Edelenbos (2007) - Programmatic approach: enhancing capacity of connections: Insights from the Dutch case ¿Policy with citizens¿
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn, MB Kort & Marcus Twist (2007) - Project versus process management in public private partnership, An inquiry on the relation between management style and outcomes
 • Jurian Edelenbos, PJ Klok & J van Tatenhove (2007) - The Institutional Embedding of Interactive Policy Making
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & MP Hughes (2006) - Public Private Partnerships: a hybrid reform idea? A comparison of PPP in England and The Netherlands
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2006) - Does trust Matter? The Role of Trust in Public-Private Partnerships
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2005) - Trust in Public-Private partnerships; Main elements, origins, development and outcomes of trust relations in complex infrastructure projects
 • Jurian Edelenbos, Lasse Gerrits, MKA (Marcel) van Gils & M Huys (2005) - A co-evolutionary approach to Dutch mainport development: on the edge of change and continuity
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2005) - Innovations in the Dutch Polder. Communities of Practice and the challenge of co-evolution
 • MJ Buijs, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2005) - Learning for change: Improving complex policy programs through action research
 • MJ Buijs & Jurian Edelenbos (2005) - Co-production between ministry and citizens. New challenges for program management
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2005) - Joint knowledge management in regional developments - the case of water systems
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Marcus Twist (2005) - Dilemmas of managers in governance networks; an analysis of Managers in 18 Complex Decision-making Processes
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2004) - Managing knowledge in policy networks; organizing joint fact-finding in the Scheldt Estuary
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2004) - Stakeholders involvement in decision-making: in search for succesful arrangements; an evaluation of six experimental cases in the Netherlands
 • I Mayer, Jurian Edelenbos & R Monnikhof (2004) - Interactive policy development; undermining or sustaining democracy?
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2004) - Stakeholder involvement in decision-making: in search for successful arrangements. An evaluation of six experimental cases in The Netherlands
 • Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2003) - The value of trust in Complex Inter-Organisational Cooperation. Public private partnerships as example
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2003) - Trust in Complex Inter-Organisatial Cooperation
 • R van de Ark & Jurian Edelenbos (2003) - Spatial Planning, Commitment and Trust. Dealing with Interdependency and Uncertainty in Policy Networks
 • Jurian Edelenbos, Geert Teisman & Arwin Buuren (2002) - Sustainable Development as a Joint Fact-Finding Process: Overcoming Institutional Barriers through Process Management
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2002) - Trust in Times of Ambiguity and Uncertainty. Trust in complex decision making: value, problems and management possibilities
 • Frans-Bauke Meer & Jurian Edelenbos (2002) - Evaluation of multi-actor policy processes: accountability, learning and cooperation
 • Geert Teisman & Jurian Edelenbos (2002) - Getting through the 'twilight zone': Managing complex system innovations through process governance
 • Jurian Edelenbos (2002) - Interactieve governance: an institutional explosive or a dud?

 • MJ Buijs, Jurian Edelenbos & A (Adriaan) Slob (2006) - Het vermogen om te verbinden: programmatisch werken bij VROM

 • Malika Igalla, Jurian Edelenbos & Ingmar Meerkerk (2017) - Impactmeting Delfshaven Coöperatie. Rapport van eerste resultaten - [link] - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • G Kok, Jurian Edelenbos, L Bouter, T Ruijgh, P Oosterveld, F Frederix & H Van het Land (2014) - Zoden aan de dijk: leren en verbeteren. Gebundelde adviezen over kwaliteitsborging in het HWBP-2 - Adviesraad Kwaliteitsborging HWBP-2, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • NEW (Nanny) Bressers, Jurian Edelenbos & Lieselot Vandenbussche (2014) - D6.2 BRAINPOoL. Evaluation Report. - Erasmus University Rotterdam
 • NEW (Nanny) Bressers, Jurian Edelenbos & Lieselot Vandenbussche (2013) - BRAINPOoL D6.1 Intermediate Evaluation Report - Erasmus University Rotterdam
 • Lasse Gerrits, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2010) - Rapport evaluatie Handboek Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken - Erasmus University Rotterdam
 • Jurian Edelenbos & N (Nienke) van Schie (2009) - Eindrapportage Waardering in Coproductie - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2009) - Kampen & IJseldelta. Hoe ambities elkaar kunnen versterken. - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Jurian Edelenbos & Arwin Buuren (2009) - Verbinding zoeken: tussen verlangen en vermogen. Een optekening van de leergeschiedenis van het infrastructuurproject Van A(lkmaar) tot Z(wolle) - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Erik Hans Klijn, Jasper Eshuis & Jurian Edelenbos (2009) - Besluitvorming rond het landelijk gebied: zoeken naar effectiviteit in de uitvoering - Raad voor het Landelijk Gebied
 • N (Nienke) van Schie, Jurian Edelenbos, Jacko Ast & Lasse Gerrits (2008) - Waardering in coproductie (project Leven met water): aandachtspunten en uitgevoerde stappen. Hoe in de praktijk een proces van co-waardering is opgezet en uitgevoerd. - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Jurian Edelenbos & Arwin Buuren (2008) - Lerende Evaluatie Leerwerktraject Integraal Projectmanagement - Eindrapportage - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Jacko Ast, Lasse Gerrits, Jurian Edelenbos, N (Nienke) van Schie, M (Marc) Rijnveld, M Duijn & R Siebinga (2007) - Expertnotitie Rondom Arnemuiden. Rapport ter ondersteuning van het advies Rondom Arnemuiden - Capaciteitsgroep Bestuurskunde
 • N (Nienke) van Schie, Jurian Edelenbos, M (Marc) Rijnveld & S Wielemaker (2007) - Adviezen uit de polder. Project Rondom Arnemuiden: een advies voor de toekomst van het gebied - Gemeente Middelburg
 • N (Nienke) van Schie, M (Marc) Rijnveld, Jurian Edelenbos & S Wielemaker (2007) - Dromen uit de polder. Project Rondom Arnemuiden: vier droomscenario¿s - Gemeente Middelburg
 • N (Nienke) van Schie, Jurian Edelenbos, M Duijn, M (Marc) Rijnveld, Lasse Gerrits, Jacko Ast & R Siebinga (2007) - Het Advies Rondom Arnemuiden: Water als historische drager van het gebied. Het advies van bewoners aan bestuurders over de herinrichting rondom Arnemuiden, eindrapport Leven met Water - Capaciteitsgroep Bestuurskunde
 • AFL Slob, MJ Buijs, Jurian Edelenbos & W Haarmann (2007) - Leren om samen te werken aan duurzame plattelandsontwikkeling. Eindrapport Leertraject SDPO - TNO
 • MJ Buijs, Jurian Edelenbos & A (Adriaan) Slob (2006) - Strategische Ontwikkeling Programma Beleid met Burgers: Belemmeringen en Kansen - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • MJ Buijs, Jurian Edelenbos & A (Adriaan) Slob (2005) - Strategisch onderzoek Beleid met Burgers: Verdieping (tussenrapportage) - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • MJ Buijs, Jurian Edelenbos & A (Adriaan) Slob (2005) - Naar het wegnemen van belemmeringen: Verkenning (tussenrapportage) - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Jurian Edelenbos, Henk Klaassen & L (Linze) Schaap (2005) - Burgerparticipatie zonder verantwoordelijkheid - Centre for Local Democracy & Centre for Public Management
 • Geert Teisman, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & MA Reudink (2004) - State of the art coproductie. Stip-studie in opdracht van NWO en het Kenniscentrum Grote Steden - [s.n.]
 • Jurian Edelenbos, Geert Teisman & MA Reudink (2004) - De LAT-relatie tussen Interactief Beleid en Besluitvorming - Innovatienetwerk groene ruimte en agrocluster
 • Jurian Edelenbos (2004) - Landelijke Interactieve Beleidsvorming. Een Quick Scan Onderzoek - Instituut voor Publiek en Politiek
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren, M van As, M Duijn, AFL Slob & WJV Vermeulen (2003) - Milieubeleid van, voor en door de burger. Uitkomsten van het 'lerende' eveluatieonderzoek naar het Stimuleringsprogramma Burger en Milieubeleid - Ministerie van Vrom, DGM
 • Geert Teisman, Jurian Edelenbos, FGJ Soeterbroek & Sibout Nooteboom (2003) - Positionering Ruimtelijke Kwaliteitstoets. Effectief bijdragen aan het vergroten van ruimtelijke kwaliteit in complexe afwegingsprocessen - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Sibout Nooteboom, Geert Teisman, FB Meer, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn, Henk Klaassen & MA Reudink (2002) - Evalueren om te leren. Naaar een evaluatiearrangement voor de vijfde nota RO - Ministry of Housing Spatial Planning and the Environment
 • Jurian Edelenbos & MA Reudink (2002) - In de wijk burger meester. Pilotevaluatie van wijkgericht werken in de wijken Diezerpoort en Zwolle-Zuid - [s.n.]
 • Geert Teisman, Frans-Bauke Meer, Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, Henk Klaassen & MA Reudink (2002) - Evalueren om te leren: naar een evaluatiearrangement voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening - Erasmus Universiteit Rotterdam/FSW
 • Jurian Edelenbos (2001) - Tussen openheid en geslotenheid - telos
 • Jurian Edelenbos, MA Reudink & T van Hoorn (2001) - Beelden en verwachtingen over de Zwolse Variant, Tussenrapportage naar aanleiding van de nulpuntmeting in het evaluatieonderzoek 'de Zwolse Variant: Wijkgericht Werken in Zwolle' - TNO/STB
 • Jurian Edelenbos, Geert Teisman & MA Reudink (2001) - Interactieve beleidsvorming als sturingsopgave. Een voorstudie in het kader van ICES/KIS-3, over de (onbenutte) potenties van interactieve beleidsvorming voor de ontwikkeling van de groene Delta - Innovatienetwerk Groene Delta en Agrocluster
 • Jurian Edelenbos, MA Reudink & T van Hoorn (2001) - Wijkgericht werken in Zwolle. Rapportage van het tweede meetmoment - TNO-STB

 • Jurian Edelenbos (2010) - American Review of Public Administration (Journal)

 • Diana Giebels, JAA Swart, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2014) - Towards ecosystem-based management in the Wadden Sea? Exploring and evaluating national constraints to evidence-based decision-making in the case of seal management - Paper presented at IRSPM annual conference 2014, April 09 – 2013, April 14
 • Diana Giebels, Lasse Gerrits & Jurian Edelenbos (2013) - Facing complex socio-ecological systems by ecosystem-based management: towards an evidence-based typology - Paper presented at the COMPACT II conference
 • Diana Giebels, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2013) - Knowledge as a means to solve the 'wicked issue' of sustainable river restoration? Insights from the Danish Houting project - Paper presented at IRSPM annual conference

4.3 Internship Master GMCS

Year
2020
Course Code
FSWBM-3100

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes