Cursus Ontologie en Metafysica II: Heidegger en Harman

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud van de cursus

De westerse filosofie heeft van Plato tot en met Hegel, en misschien zelfs tot en met Husserl, naar een fundament gezocht: een hoogste of ‘zijndste zijnde’, dat de werkelijkheid fundeert. Deze ‘metafysische’ tendens werd vanaf de 17e eeuw ondersteund door de ontologie, die de structuren van het zijnde in kaart moest brengen. Na Nietzsche leek er noch voor de metafysica, noch voor de ontologie een plaats meer te zijn. Toch is er na (en door!) Nietzsche getracht om deze koninginnenstukken van de filosofie een ‘ander’ leven in te blazen.
In deze cursus bekijken we allereerst het wedervaren van metafysica en ontologie door de eeuwen heen. Daarna vragen we met Nietzsche hoe ‘het dak van het toeval weer aan de dingen kan worden teruggegeven’, en onderzoeken we hoe - o.a. - Heidegger en denkers van de Object Oriented Ontology (Harman, Bryant) de eeuwenoude filosofische ‘overval op de dingen’ hebben gepareerd met een pleidooi voor de ‘concrete oneindigheid’ van de dingen (Verhoeven).

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Studiebelasting

Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide van Ontologie en Metafysica II: Heidegger en Harman. 

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Aanmelden voor het collegejaar 2019-2020 is mogelijk vanaf medio juli 2019.