Geneeskunde

Toelatingseisen voor Bachelor Geneeskunde

Wil jij Geneeskunde studeren in Rotterdam?

Schrijf je dan op tijd in! Het Erasmus MC selecteert al haar eerstejaarsstudenten zelf. Meld je vóór 15 januari aan voor de decentrale selectie en laat zien dat je bij ons past.

Decentrale selectie
Bij de opleiding Geneeskunde in Rotterdam zijn we op zoek naar talent en ambitie. 
Wil jij een extra kans om toegelaten te worden tot de opleiding Geneeskunde? Gebruik dan jouw talent en ambitie en schrijf je in voor de decentrale selectie. Het Erasmus MC laat vanaf 2015 100% van de eerstejaarsstudenten toe via de decentrale selectie. We zijn op zoek naar studenten die nieuwsgierig zijn en er een schepje bovenop willen doen.

Beschik jij over talent en ambitie?
En laat je dat ook zien? Dan zijn wij op zoek naar jou! Op de website over de decentrale selectie lees je er meer over.

Hoe verhoog jij je kansen bij decentrale selectie?
Wij zoeken niet alleen studenten met hoge eindcijfers, maar ook studenten die iets extra's te bieden hebben. Heb je bijvoorbeeld een bijbaan in de zorg of ben je actief op school bij de leerlingenraad? Doe je op (sub)topniveau aan sport of muziek? Voor de plaatsen Geneeskunde geldt jaarlijks een maximum aantal studenten. Dit wordt door de overheid bepaald. Voor de Erasmus Universiteit is het aantal plaatsen gesteld op 410.

Toelatingseisen 

Je kunt worden toegelaten tot de bachelor Geneeskunde met een:

  • vwo-diploma natuur & gezondheid + natuurkunde;
  • vwo-diploma natuur & techniek + biologie;
  • vwo-diploma natuur & gezondheid en natuur & techniek.

Deadline
Uiterlijk 15 juli (in het jaar van aanvang studie) moet zijn voldaan aan de vooropleidingseisen.

Heb je geen vwo-diploma, kijk dan in de tabel hieronder voor de aanvullende toelatingseisen:
 

Wat?Aanvullende toelatingseisHoe?
Vwo - met een ander profielIndien je in het bezit bent van een vwo-diploma met een ander profiel moet je naast je diploma deelcertificaten op vwo-niveau behalen voor de vakken wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie.Examens om deelcertificaten op vwo-niveau te halen, kunnen worden afgelegd via CCVX of Staatsexamens.
HBO- of WO-opleidingMet een hbo- of wo-opleiding (propedeuse of afgerond) moet je deelcertificaten op vwo-niveau halen voor de vakken wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie. Welke opleiding je hebt gevolgd maakt niet uit (medisch, niet-medisch).Examens om deelcertificaten op vwo-niveau te halen, kunnen worden afgelegd via CCVX of Staatsexamens.
Colloquium doctum

Ben je 21 jaar of ouder en heb je onvoldoende vooropleiding? Dan kun je na een toelatingsonderzoek (het zg. colloquium doctum) mogelijk toch de opleiding Geneeskunde volgen.

Het colloquium doctum voor de opleiding geneeskunde bestaat uit certificaten op vwo niveau voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie.

Examens om deelcertificaten op vwo-niveau te halen, kunnen worden afgelegd via CCVX of Staatsexamens. Zie ook hier.
Buitenlandse vooropleidingBuitenlandse vooropleidingen worden beoordeeld door het Admissions Office van de Erasmus Universiteit. Zodra je een verzoek tot inschrijving via Studielink hebt gedaan en daar hebt aangegeven dat je een buitenlandse vooropleiding hebt, ontvang je een uitnodiging om aanvullende vragen met betrekking tot je vooropleiding in te vullen. Heb je deze uitnodiging niet ontvangen of heb je vragen over buitenlandse vooropleidingen? Neem dan contact op met admissions.office@eur.nl. Of kijk hier.