Geschiedenis

logo EJM

Het EJM is het eerste medisch-wetenschappelijk faculteitsblad van Nederland, geïnitieerd door de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam.  

2008

In 2008 ontstond het initiatief voor het Erasmus Journal of Medicine door de lancering van een biomedisch studententijdschrift van een andere Nederlandse universiteit. Een kleine delegatie, bestaande uit Christian von Kriegenbergh en Wu Wei, bezocht het kantoor van het desbetreffende tijdschrift en kwam tot de conclusie dat een dergelijk initiatief ook in Rotterdam mogelijk zou moeten zijn.

De omstandigheden waren destijds optimaal binnen het Erasmus MC voor het oprichten van EJM. Het bachelorprogramma benadrukte de combinatie van geneeskunde en wetenschap, een visie die ten grondslag ligt aan het grootste medische onderzoeksinstituut in Nederland. Onmiddellijk kreeg het EJM steun van prof.dr. A.P.N. Themmen, destijds de opleidingscoördinator van de bachelor Geneeskunde. Hij was reeds nauw betrokken bij soortgelijke initiatieven, zoals de Junior Med School en de Erasmus MC Honours Class.

Mogelijk kwam de meeste steun van prof.dr. H.A.P. Pols, destijds de decaan van het Erasmus MC. Prof. Pols had een gelijkaardig initiatief voorgesteld tijdens zijn intreerede als hoogleraar in 1998. Tijdens zijn toespraak had prof. Pols zelfs al een naam bedacht voor het tijdschrift. U raadt het al: het Erasmus Journal of Medicine. Het was derhalve meer dan gepast om het initiatief te verwezenlijken onder die naam, tien jaar nadat het was voorgesteld.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen