Bindend Studieadvies aan het Erasmus MC

Een goede start van je studie, dat vindt de Erasmus Universiteit Rotterdam belangrijk. Daarom hanteert de bacheloropleiding Geneeskunde een bindend studieadvies van 45 studiepunten in het eerste jaar.

Jouw voordeel: In een keer je eerste jaar halen

Het wordt steeds belangrijker om je studie af te ronden binnen de tijd die daarvoor staat. Je eerste jaar in een keer halen, is een goed begin, maar bij het Erasmus MC hoef je niet alle punten in je eerste jaar te halen. Als je ambitieus bent, genoeg motivatie hebt en hard werkt, is dit goed te doen. Voor de jaren daarna weet je zeker dat je de basiskennis onder de knie hebt en hoe je slim kunt studeren. Je hebt in het tweede en derde jaar daarom voldoende tijd om nog wat naast je studie te doen, zoals een bestuur of een tijd in het buitenland studeren.

Bindend Studieadvies

ls je in je eerste jaar minder dan 45 studiepunten haalt of niet alle onderdelen uit de domeinen Vaardigheden en Professionele ontwikkeling behalve de wetenschappelijke schrijftoets (abstract) uit de lijn Academische vorming), krijg je een studieadvies, waaraan een afwijzing wordt verbonden. Dit advies is bindend. Dit betekent dat je niet verder mag naar het volgende jaar van je opleiding, en dat je je gedurende een termijn van drie studiejaren niet meer mag inschrijven voor die opleiding. Aan het begin van het eerste bachelorjaar word je precies verteld hoe de procedure van het bindend studieadvies werkt en welke regels er zijn.

Bespreek tijdens je eerste jaar altijd je voortgang als deze niet naar wens verloopt met je studieadviseur. Ook persoonlijke omstandigheden die je voortgang negatief beïnvloeden kan je daar bespreken. Deze persoonlijke omstandigheden kunnen een reden zijn om je negatieve advies om te zetten naar een aangehouden advies, zodat je nog een kans krijgt om je eerste jaar alsnog te halen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen