Bindend Studieadvies aan het Erasmus MC

Een goede start van je studie, dat vindt de Erasmus Universiteit Rotterdam belangrijk. Daarom hanteert de bacheloropleiding Geneeskunde een bindend studieadvies van 45 studiepunten in het eerste jaar.

Jouw voordeel: In een keer je eerste jaar halen

Het wordt steeds belangrijker om je studie af te ronden binnen de tijd die daarvoor staat. Je eerste jaar in een keer halen, is een goed begin, maar bij het Erasmus MC hoef je niet alle punten in je eerste jaar te halen. Als je ambitieus bent, genoeg motivatie hebt en hard werkt, is dit goed te doen. Voor de jaren daarna weet je zeker dat je de basiskennis onder de knie hebt en hoe je slim kunt studeren. Je hebt in het tweede en derde jaar daarom voldoende tijd om nog wat naast je studie te doen, zoals een bestuur of een tijd in het buitenland studeren.

Bindend advies

Als je in je eerste jaar minder dan 45 studiepunten haalt, krijg je een negatief studieadvies. Dit advies is bindend. Dit betekent dat je niet verder mag naar het volgende jaar van je opleiding, en dat je je gedurende een aantal jaar niet meer mag inschrijven voor die opleiding. Aan het begin van het eerste bachelorjaar word je precies verteld hoe de procedure van het bindend studieadvies werkt en welke regels er zijn.

Bespreek tijdens je eerste jaar altijd je voortgang als deze niet naar wens verloopt met je studieadviseur. Ook persoonlijke omstandigheden die je voortgang negatief beïnvloeden kan je daar bespreken. Deze persoonlijke omstandigheden kunnen een reden zijn om je negatieve advies om te zetten naar een aangehouden advies, zodat je nog een kans krijgt om je eerste jaar alsnog te halen.

Kleinschalig onderwijs en studiebegeleiding

Succesvol studeren doe je niet alleen. De Erasmus Universiteit helpt je daarbij. We organiseren het onderwijs steeds kleinschaliger, zodat je college kunt volgen in kleine groepen en onder begeleiding van een tutor of docent. Veel opleidingen werken met een blokkensysteem; dit betekent dat je gedurende een aantal weken slechts een of twee vakken volgt zodat je goed kunt plannen en dicht op de stof zit. Bij alle opleidingen helpen mentoren en studieadviseurs je met studeren. Zij geven je advies over planning of hoe je het best kunt leren voor een tentamen en houden je prestaties bij.

Voor huidige eerstejaarsstudenten Geneeskunde 2021-2022: 

In het kader van de COVID-19 pandemie is besloten om ook in het studiejaar 2021-2022 de norm van het behalen van ten minste 45  European Credits (EC) voor het uitbrengen van een positief advies te verlagen tot 39 EC voor die studenten die vanaf 1 september 2020 of 1 september 2021 met de opleiding Geneeskunde zijn begonnen. Deze 39 EC waaronder álle onderwijsonderdelen uit de domeinen Vaardigheden en Professionele ontwikkeling van Ba1 zijn de voorwaarden om een positief Bindend Studieadvies te verkrijgen (zie hiervoor het bericht van de opleidingsdirectie d.d. 18 februari 2022). 

Voordat tot een negatief bindend studieadvies wordt besloten, word je in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De hoorzittingen vinden plaats in de periode dinsdag 16 t/m vrijdag 19 augustus 2022.Je ontvangt een uitnodiging op vrijdag 12 augustus 2022 indien je niet aan de BSa-norm voldoet en er geen reden is om het besluit tot het verlenen van een Bindend studieadvies uit te stellen tot volgend studiejaar.   

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen