Examencommissie en opleidingscommissie

In het Erasmus MC zijn er twee organen van belang voor studenten: de Examencommissie en de Opleidingscommissie.

De Examencommissie Erasmus MC is betrokken bij zaken zoals tentamens en hertentamens, extra vakken, coschappen, fraudemeldingen en het bindend studieadvies. Een student kan voor dergelijke zaken ook verzoeken indienen. 

De Opleidingscommissie waarborgt de kwaliteit van het onderwijs. Zowel studenten als docenten kunnen inspraak geven op het beleid. 

Voor de opleidingen Nanobiology en Klinische Technologie/Technical Medicine zijn de Examencommissie en Opleidingscommissie vanuit Delft ingesteld.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen