Decaan en prodecaan

Aan het hoofd van de medische faculteit staat de decaan, prof.dr. J.P.T.M. (Hans) van Leeuwen. De decaan is verantwoordelijk voor onderzoek en onderwijs en is tevens lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Per 1 september 2019 is prof.dr. M.A. (Maarten) Frens benoemd tot prodecaan Onderwijs. Prof. Frens houdt zich, onder eindverantwoordelijkheid van de decaan, fulltime bezig met het onderwijs en de opleidingen van het Erasmus MC.

Hans van Leeuwen

Hans van Leeuwen is per 1 september 2017 benoemd tot decaan en lid Raad van bestuur van het Erasmus MC. Hij studeerde biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en in 1988 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Hij is hoogleraar in calcium- en botstofwisseling met specifieke aandacht voor regeneratieve geneeskunde en de betekenis van het skelet voor het immuunsysteem en metastase van kankercellen.

Hans van Leeuwen is in 1988 bij het Erasmus MC begonnen als staflid en onderzoeker op de afdeling Inwendige Geneeskunde. Hier heeft hij onder meer leiding gegeven aan een onderzoeksprogramma op het gebied van calcium en botstofwisseling en was hij hoofd van de laboratoria Inwendige Geneeskunde. In 2015 is hij benoemd tot pro-decaan en directeur Onderwijs en Onderzoek is hij per 1 september 2017 benoemd tot decaan en lid Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Maarten Frens

Maarten Frens is als hoogleraar Systeemfysiologie verbonden aan de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus MC. Tussen 2011-2013 was hij opleidingscoördinator van de bachelor Geneeskunde in Rotterdam, waarna hij in 2013 de overstap maakte naar het Erasmus University College (EUC). Als (bouw)decaan slaagde hij er met zijn team in om van EUC een bruisend en dynamisch college te maken en is het inmiddels een van de beste university colleges in Nederland geworden. Daarnaast creërde hij nieuwe onderwijsvormen, onderwijsthema’s en complete curricula en was hij nauw betrokken bij het opzetten van het talentontwikkelingsprogramma van het EUC. In 2018 werd zijn inzet bekroond met de Onderwijsprijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam.