Opleidingsdirecties

De door de decaan benoemde opleidingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de verzorging van het onderwijs van de desbetreffende opleidingen. Binnen het Erasmus MC zijn er de navolgende opleidingsdirecteuren voor de initiële opleidingen:

 • Prof.dr. C.J. van der Woude, Geneeskunde;
 • Prof.dr. M.G.M. Hunink, Health Sciences;
 • Prof.dr. M.K. Ikram, Clinical Research;
 • Dr.M.T.G. de Jeu, Neuroscience;
 • Dr. G. Jansen, Moleculair Medicine;
 • Dr. A.P. Heikema, Infection & Immunity;
 • Dr. J. Pothof, opleidingsdirecteur Bachelor Nanobiology (Erasmus MC);
 • Dr. T. Idema: opleidingsdirecteur Master Nanobiology (TU Delft);
 • Prof.dr.ir. J. Harlaar en Prof.dr.ir. John van den Dobbelsteen Klinische Technologie/Technical Medicine (joint program met de TU Delft en het LUMC).

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen