Directie Onderzoek en Onderwijs

Dr. M.P.G. (Rini) de Crom is als directeur Onderzoek & Onderwijs verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de faculteit. Hij wordt hierbij bijgestaan door drs. D.I. (Dagmar) Stadler, manager Onderwijsbeleid en -advies, mevrouw M. (Marja) van der Klooster-van Opstal, manager Onderwijs Service Centrum en mevrouw M.L. (Madelon) Panman, manager Erasmus MC Academie.