Huisartsgeneeskunde

De afdeling Huisartsgeneeskunde geeft in de bachelor- en masterfase van de opleiding Geneeskunde onderwijs. De belangrijkste onderwijsonderdelen die door onze afdeling verzorgd worden zijn Klinisch Redeneren en het coschap Huisartsgeneeskunde met hieraan voorafgaand twee weken huisartsgeneeskundig onderwijs. Dit onderwijs vindt plaats op de medische faculteit, maar ook voor een groot deel in de huisartspraktijk.


Missie
Met inspirerend en op de praktijk gericht onderwijs studenten opleiden tot breeddenkende basisartsen met inzicht in de huisartsgeneeskunde.

Visie
Het Studentenonderwijs Huisartsgeneeskunde Rotterdam geeft innovatief onderwijs, biedt een huisartsgeneeskundig perspectief en neemt een leidende rol in de gehele opleiding Geneeskunde.

Het studentenonderwijs HAG streeft drie doelen na: 

  1. Een bijdrage aan het medisch onderwijs van algemene aard (kennis, vaardigheden, attitudes), die voor elke toekomstige arts van belang is om tot een goede professionele uitoefening van zijn/haar beroep te komen. Tijdens het onderwijs wordt grote aandacht besteed aan klinisch redeneren;
  2. Studenten kennis laten nemen van het medisch handelen van de huisarts. Iedere arts zal met verschillende disciplines moeten samenwerken en het kennen van elkaars vakgebied zal bijdragen tot een betere hulpverlening. De huisarts zit op het knooppunt van deze samenwerking. Inzicht in de werksituatie en het handelen van de huisarts wordt daarom als basiskennis aan iedere toekomstige arts overgedragen;
  3. Studenten voldoende inzicht geven tot het vak Huisartsgeneeskunde, zodat zij na het basisartsexamen een weloverwogen besluit kunnen nemen in welke richting de uiteindelijke specialisatie zal gaan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen