Neurologie

De afdeling Neurologie verzorgt onderwijs voor artsen, studenten Geneeskunde en verpleegkundigen. Het onderwijs voor studenten start al in de bachelorfase van de opleiding Geneeskunde.

De volgende centra binnen de afdeling Neurologie verzorgen onderwijs, stages en opleidingstrajecten tot medisch specialist.

  • Alzheimercentrum
  • Hersentumorcentrum
  • Stroke Center
  • Klinische neurofysiologie

Navigeer het menu links om meer te lezen over deze centra, het onderwijs en de stages die zij aanbieden.