Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie geeft onderwijs in de bachelor- en masterfase van de opleiding Geneeskunde. De belangrijkste onderdelen die door onze afdeling verzorgd worden zijn het themaonderwijs en het coschap Psychiatrie. Daarnaast zijn er bij de psychiatrie mogelijkheden voor een keuzecoschap, oudste coschap en masteronderzoek. Binnen onze afdeling worden artsen opgeleid tot psychiater. Ook werken er ANIOS die ervaring willen opdoen op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychiatrische patiënten.   

Psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Elke arts zal dan ook met patiënten met een psychiatrische aandoening te maken krijgen. Het onderwijs vanuit de afdeling psychiatrie draagt niet alleen bij aan het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van diagnostiek en behandeling, maar ook aan het ontwikkelen van een professionele houding, vrij van vooroordelen, ten opzichte van patiënten met een psychiatrische aandoening of het vakgebied psychiatrie. Daarnaast is er aandacht voor samenwerken met andere disciplines.