Controller (post HBO): Het beroep

Beroepsprofiel

De CMC controllersopleiding geeft voor financials en financieel geïnteresseerden van post-HBO niveau een brede en diepe inkijk in het vak van een sleutelfunctionaris. De controller is voor management en directie de financieel-economische vertaler van doelen naar actie en terug. In de CMC opleiding wordt u actief betrokken bij het bespreken en oefenen van de diverse invalshoeken die voor een controller relevant zijn. Naast toezicht op financiële regels en uitvoering zien we de controller vooral als business partner die met haar/zijn inbreng de organisatie helpt om scherper op strategie en doelen te sturen. Naast de harde inbreng van cijfers, rapportages, instrumenten en controls is ook de wijze waarop u als controller opereert belangrijk. Naast inhoud wordt er ook gesproken en geoefend met de wijze waarop u de boodschap kan brengen. Voor belangrijke onderwerpen kan u als financial worden gevraagd om een analyse of advies op papier te zetten. Het opstellen van een rapport en de daarbij te gebruiken methoden komen daarom ook aan bod. Op het snijvlak van organisatie kansen en bedreigingen speelt de controller een belangrijke rol en daar willen wij u graag deelgenoot van maken in deze opleiding.

De CMC opleiding wordt ook gevolgd door managers, directeuren en beleidsmedewerkers die vanuit hun werk meer van het financiële vak en het controller beroep willen leren. Modules kunnen ook los worden gevolgd.

De opleiding

De CMC opleiding is een uitgebreide financiële opleiding die op zichzelf een prima startpunt is voor HBO financials die verder willen groeien.  Na het met goed gevolg afronden van deze opleiding kunnen kandidaten de AC titel aanvragen bij StichtingRegister AC. Een beperkt aantal CMC studenten die de opleiding hebben afgerond kunnen verder met de RC (Register Controller) opleidingen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen