The New CFO | Executive Program

Over de opleiding

Er is er veel veranderd in de zakelijke en monetaire wereld. De rol die de CFO heeft in relatie tot de CEO, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, audit-, risk- en corporate strategy committee’s is dynamisch.

De CFO dient zich opnieuw te verdiepen in de business, de business modellen, de risico’s en daarnaast de veranderende relatie met share- en stakeholders. Het Executive Program The New CFO is voor de CFO ontwikkeld om op de relevante thema’s en dilemma’s kennis te verdiepen, om met topsprekers uit de wetenschap en ”thoughtleaders” uit de internationale praktijk in discussie te gaan. 

Doelgroep

De groep CFO’s  die deelneemt is werkzaam bij beursgenoteerde bedrijven, het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven en vormt een belangrijk netwerk. 

Het Executive Program The New CFO is bedoeld voor:

 • Aanstaande en recent benoemde CFO’s.
 • Ervaren CFO’s en Finance Officers die kennis willen nemen van de nieuwste academische inzichten.
 • Zij die medeverantwoordelijk zijn voor het aansturen van een financiële organisatie én ervaren professionals.

Erasmus Executive Program: The New CFO

Wat onze deelnemers zeggen over The New CFO

 • Veel praktische, ervaring gerelateerde verhalen. Erg Goed!

 • Originele invalshoek met goede mix tussen praktische en academische kanten
 • Ik ben gestimuleerd om andere rollen op me te nemen. Ik heb alle verhalen opgezogen en kreeg er ongelofelijk veel energie van
 • The New CFO is truly the spider in the dynamic corporate web
 • Horizon verbredend
 • Voorbereid op de mooie en uitdagende rol van CFO
 • The New CFO is een eyeopener en laat je nadenken over je eigen uitdagingen aan de hand van interessante cases en getuigenissen.

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie collegesRegio Rotterdam
CollegedagenDonderdag (12:45 - 21.30 uur); Module juni donderdag & vrijdag 
InstroommomentIedere programmadag
Duur opleiding10 modules (mogelijkheid flexibel deel te nemen vanaf 4 modules)
Investering

€ 15.995,- (vrijgesteld van BTW; inclusief overnachting, diners en uitrijkaarten)

Kosten afzonderlijke modules: 4 modules € 7.995,-, elke module extra € 1.695,-

GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers (exclusief degenen die een programmadag inhalen)

Inhoud van het programma

Module 1 - The New CFO and the Agenda of the CFO 

Prof. dr. Bert de Groot en Prof. dr. Fred van Eenennaam

Wat staat op de agenda's van de CFO, CEO/RvC en welke dilemma's zijn er? Hoe beslissingen te nemen in turbulente tijden en welke dynamiek vindt er plaats in de bestuurskamer. De CFO in zijn functie en verantwoordelijkheden in de praktijk. Tevens wordt de meest recente Harvard Business Case behandeld.

Module 2 - The New CFO and the Supervisory Board and the Audit Committee

Prof. dr. Steven Schuit, Prof. dr. Fred van Eenennaam, Drs. Frank Eggink en Drs. Guido Dubbeld

De dynamiek tussen de CFO met daarbij de CEO, het audit committee en de Raad van Commissarissen omvat naast de jaarverslaggeving, de compliance, risk en control frameworks meer en meer elementen. Bestuurlijk heeft de CFO ook in de relatie met de CEO een steeds complexere positie gekregen. Casuïstiek wordt behandeld, waarbij bestuurlijke dilemma’s tussen audit committee/RvC en de CFO en zijn afdelingen centraal staan. Tot slot behandelt dr. Fred van Eenennaam een binnen het thema relevante Harvard business case.

Module 3 - The New CFO and E-Business, Big Data & Digitalization

Prof. dr. Philip Hans Franses, Hylke Sprangers MSc, Arthur Govaert en Madeleine Smit

MSC.Bij Big Data gaat het om het nemen van besluiten gebaseerd op data analyse. De impact van artifical intelligence wordt aan de orde gesteld en IT governance De cruciale rol van de CFO is niet te onderschatten.

Module 4 - The New CFO and (ir)rationality in the Boardroom

Prof. dr. Fred van Eenennaam, Prof. dr. Bert de Groot, Joost Schmets en Prof. dr. Frans van der Meché

Hoe werkt ons brein in de boardroom? Wat is de relatie tussen brein tot gedrag, drijfveren en gewogen oordeel. Hebben we wel een vrije wil? Hoe narcistisch is de CFO? De impact van narcisme heeft betrekking op de financiële prestaties, de tegenmacht van de board en de fraudegevoeligheid. Tevens wordt een binnen het thema relevante (Harvard) Business Case behandeld. 

Module 5 - The New CFO and Mergers & Acquisitions in (international) perspective

Mr. Paul Cronheim, Drs. Maarten Wolleswinkel, Mr. Hugo Reumkens en Mr. Constant Lambers

CFO’s hebben in toenemende mate te maken met (internationale) fusies en overnames. Zowel vanuit de overnemende als de targetkant. Het belang van een corporate strategie t.a.v. M&A. De sprekers zullen vanuit de praktijk van de advocatuur en de overname-consultancy een inleiding verzorgen over de dilemma’s en valkuilen bij realisatie van een fusie of overname vanuit waardebepalings-, onderhandelings-, juridisch, fiscaal, financieel en bestuurlijk perspectief.

Module 6 - The New CFO and The Board under Attack

Peter van Minderhout, Drs. Arjan Eleveld, Prof. dr. Erik Jan Meijboom en Drs. Jaap van Everdingen

In deze module wordt aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van waarde creatie, waarde sturing en waarde meting die alle afhankelijk zijn van het ondernemingsdoel, de organisatiecultuur, governance en leiderschap. Ook de ontwikkelingen en nieuwe prijsvorming op financiële markten worden vanuit het perspectief van de CFO in ogenschouw genomen. In dit kader spreekt komen de fiscale actualiteiten aan de orde vanuit het perspectief van de CFO.

Module 7 - The New CFO in Competition! (Merger & Acquisition Game)

Dr. Joris Kil en Dr. Dyaran Bansraj

Een speciaal ontwikkeld praktijkspel met in de praktijk getoetste theorieën. Teams nemen het tegen elkaar op in een spannende competitie.
Deze masterclass gaat in op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van ‘de strategie en waarderingen van ondernemingen bij acquisities’. Dit programma is bedoeld om de CFO een gevoel van richting te laten bepalen om beter bekend te worden met nieuwe methoden zoals de ‘real options theory en de game theory. En mikt op het consistent beter positioneren van de organisatie om beter in staat te zijn acquisitie kansen te benutten. Tegelijkertijd geeft het een meetinstrument om aandeelhouderswaarde te bepalen en om te zien of waarde wordt gecreëerd of verminderd.

Module 8 - The New CFO and Dilemmas in Annual Reports

Prof. Hans Gortemaker RA, Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA en Pieter Verboom

Bij het opmaken van de jaarrekening kan de CFO voor diverse dilemma’s komen te staan, zoals het al dan niet doorvoeren van een waardevermindering van de goodwill. Wat is het effect op de beurskoers en de bankconvenanten, in hoeverre botsen persoonlijke belangen met ondernemingsbelangen, hoe kan het beste over de waardevermindering worden bericht in persberichten en jaarrekening, welke juridische en ethische aspecten spelen een rol? In dit kader komen jaarverslagen die zich onderscheiden aan de orde. Door middel van een interactieve casus krijgt u inzicht in de dilemma’s van de CFO.

Module 9 - The New CFO and Moments of Truth & Dilemmas in the Boardroom

Drs. Frans van der Grint, Jos Nijhuis RA en Drs. Doede Vierstra

In deze module wordt ingegaan op een moderne visie van risicomanagement. Deze visie is gebaseerd op geavanceerde methoden die gebruikt worden om ‘Black Swans’ te bepalen. Het begrip risicotolerantie krijgt daarmee een volstrekt nieuwe inhoud. ‘Black Swans’ kunnen gemodelleerd worden. Met een ‘fat-tail’ benadering kan de portfolio opnieuw ingericht worden. Deze visie is gelinkt en is een verklaring voor het ontstaan van de voortdurende kredietcrisis en de macro economische ontwikkelingen, zoals de ‘nationale schuldencrisis (sovereign debt crisis) in de EMU. Tevens n dit kader crisiscasuïstiek in de boardroom en de Auditcommmissie

Module 10 - The New CFO: a Strategic Partner in Corporate Strategy

Prof. dr. Bert de Groot, Henriëtte Westland, Hein Kruyt en Renée de Kuiper

Prof.dr. Bert de Groot gaat in op risicoprofiel, besluitvormingsgedrag en timing van bestuurders en bespreekt het bestaan van meervoudige zich tegelijkertijd voortbewegende economische cycli. Hij bespreekt de dynamiek en interactie tussen beide. Hij gaat in op de meest actuele financieel economische inzichten. Waardecreatie in verhouding tot risico en controle wordt behandeld door dr. Fred van Eenennaam. Hij bespreekt de geldende Nederlandse (two-tier NL) en buitenlandse (one-tier UK en one-tier USA) praktijk t.a.v. strategieformulering. Tevens komt aan de orde welke strategische analyses en strategieprocessen behoren bij verschillende strategische situaties. Tijdens deze module wordt tevens de rol van CFO, CEO, leden RvC en aandeelhouders bezien vanuit strategisch perspectief en komt het nemen van beslissingen onder onzekerheid aan bod. Meer praktijk wordt behandeld door Henriëtte Westland die het familiebedrijf Westland Kaas onder de aandacht brengt. Verder wordt een binnen het thema relevante Harvard business case behandeld.

 

Eric van AmerongenEssent, commissaris. Voormalig CEO Koninklijke Swets & Zeitlinger Holding
Drs. Pieter CouwenberghFinancieel dagblad, journalist
Drs. Floris CroonBoer & Croon, oprichter
Mr. Paul CronheimDe Brauw Blackstone Westbroek, partner
Mr. Derk DoijerAhold, commissaris. Voorheen SHV en directeur Makro Nederland
Dr. Fred van EenennaamGeorge Washington University en St. Gallen Universität
Drs. Arjan EleveldBusiness psycholoog en counselor. Voormalig managing director van LTP
Prof. dr. PH. FransesDecaan van de Erasmus School of Economics
Prof. Hans Gortemaker RAHoogleraar Accountancy Erasmus Universiteit Rotterdam
Frans van der GrintHill+Knowlton Strategies
Prof. dr. Bert de GrootBijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid.
Prof. dr. Martin Hoogendoorn RAHoogleraar Externe Verslaggeving
Mr. drs. Erik KamphuisErnst Young, COO
Mr. Lennard KeijzerPartner bij De Brauw Blackstone Westbroek
Dr. Joris KilRotterdam Port Fund
Mr. drs. Niels LemmersVereniging VEB NCVB, jurist en public affairs director 
Prof. dr. Frans van der MechéErasmus MC, voormalig CFO
Prof. dr. Erik Jan MeijboomExtensive experience in the management of large institutions and governance issues
Drs. Peter van MinderhoutTNT, voormalig directeur Corporate Communications en Social Responsibility
Jos Nijhuis RASchiphol, CEO
Mr. Hugo ReumkensVan Doorne advocaten, managing partner
Mr. drs. Cees van RijnNutreco, vm lid Raad van Bestuur
Drs. Alexandra SchaapveldFMO, lid RvC en Auditcommittee, ABN AMRO, vm bankier
Drs. Aat SchouwenaarEndemol, vm voorziter en lid Raad van Bestuur
Prof. mr. Steven SchuitEmeritus Hoogleraar Internationaal Commercieel en Financieel recht
Prof. dr. Han SmitProfessor of Corporate Finance
Hylke Sprangers Onafhankelijk adviseur
Drs. Jos StreppelFGH Bank, voormalig CFO
Drs. Tom de SwaanVan Lanschot Bankiers, voorzitter RvC
Dr. Pieter VerboomSchiphol, voormalig CFO
Drs. Doede Vierstra RCBestuurder Ondernemingskamer gerechtshof Amsterdam, vm CFO bij (niet-) beursgenoteerde ondernemingen
Dr. Jan VisAdjunct-professor business valuation en value based management
Prof. dr. Casper de VriesHoogleraar Corporate Finance
Henriëtte WestlandCorporate communicatiemanager bij Westland Kaas
Drs. Maarten WolleswinkelFounder and Executive Chairman of Oaklins Netherlands. 
Mr. Bernard Zonneveld ING, voormalig internationaal bankier.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen