Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT | Executive Program

Start module 4 september 2024
Twee vrouwelijke professionals bekijken informatie Als Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit en IT moet je op de hoogte blijven

Als pensioenfondsbestuurder, sleutelfunctiehouder of medewerker van een bestuursbureau sta je voor een grote uitdaging: hoe vergroot je je deskundigheid op het gebied van risicobeheersing in een continu veranderende omgeving? Ook andere dagelijkse beleidsbepalers en zowel interne als externe toezichthouders in de pensioensector herkennen dit, en zien tegelijkertijd de noodzaak en zelfs de urgentie ervan. De leergang Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt de oplossing. Deze academische leergang - gericht op het versterken van kennis die praktisch toepasbaar is - slaat een brug tussen wetenschap, praktijk en toekomst.

Een groep pensioenprofessionals in gesprek met elkaar

Waarom dit Executive Program?

Met het Executive Program Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT biedt de Erasmus Universiteit Rotterdam een leergang aan voor ervaren professionals in de pensioensector. Het programma richt zich specifiek op risicobeheer in brede zin, waaronder governance, ESG, gedrag, IT en audit. De opleiding sluit zodoende goed aan op het programma Certified Pensioenexecutive, maar kan nadrukkelijk ook afzonderlijk gevolgd worden. Deelnemers waarderen onder andere:

 • De zorgvuldig geselecteerde wetenschappelijke literatuur die de colleges ondersteunt
 • Het feit dat de inhoud expliciet aansluit bij actuele ontwikkelingen
 • Docenten met academische kwalificaties die wetenschappelijke literatuur bespreken
 • De serieuze toetsing via een tweetal tentamens na afloop van de leergang
 • Veel mogelijkheid tot interactie tussen docenten en deelnemers om (praktijk)ervaringen uit te wisselen

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
De leergang Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT bestaat uit 8 colleges/modules verspreid over een semester. De investering hiervoor bedraagt € 7.875,-. Dit bedrag is vrij van BTW en inclusief lesmateriaal, koffie/thee en diner tijdens de collegedagen.

Locatie
De colleges van de leergang zullen deels plaatsvinden op de campus van de Erasmus Universiteit (Woudestein), en deels in Novotel Brainpark Rotterdam.

Groepsgrootte
Om ervoor te zorgen dat er voldoende interactie is tussen de deelnemers van het programma en de docenten, houden wij een maximale groepsgrootte aan van 20 personen. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om met deskundigen te reflecteren en met collega’s uit uw vakgebied ervaringen uit te wisselen.

Voertaal
De interactieve colleges worden in het Nederlands gegeven; het studiemateriaal is deels in het Engels.

Bestuurders en professionals in de pensioensector hebben doorlopend te maken met nieuwe ontwikkelingen die zowel nieuwe kansen bieden als risico’s kunnen vormen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord. Daarnaast is de afgelopen jaren naar aanleiding van IORP II ook de governance en beoordeling van het risicobeheer veranderd. De toenemende digitalisering, complexere systemen en een grotere afhankelijkheid van IT door vergaande automatisering vormt een uitdaging op zich. Dit betreft immers nieuwe typen risico’s waar een pensioenfonds nog minder goed op is ingespeeld. Hoe houd je grip op het risicobeheer van een pensioenfonds? Welke ontwikkelingen zijn er specifiek op het gebied van risicobeheersing zoals de rol van gedrag en de toenemende rol van ESG? En hoe kun je optimaal gebruik maken van die ontwikkelingen om het pensioenfonds goed aan te sturen?

Het programma van de Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT is om meerdere redenen uniek. Er is sprake van serieuze academische verdieping op het gebied van risicomanagement in combinatie met praktische toepasbaarheid. Naast achtergrond en verdieping van de governance en vaktechniek is er vooral ook aandacht voor de onderlinge samenhang van de onderwerpen. Daarnaast leer je welke rol ons gedrag speelt bij het omgaan met risico’s en krijg je zicht op praktische tools die toegepast kunnen worden en nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Ervaren docenten bieden een omgeving waarin ook de eigen ervaringen uitgewisseld en besproken kunnen worden. Zo kun je de materie van de opleiding direct in jouw dagelijkse werkzaamheden toepassen. En andersom worden mogelijke oplossingen aangedragen voor vraagstukken waar je in je dagelijkse werk tegenaan loopt.

De Erasmus Universiteit heeft de reputatie verworven concrete, praktijkgerichte kennis aan te bieden, zowel in initieel als in postinitieel onderwijs. De te bespreken literatuur is derhalve ruim voor elk college beschikbaar via de digitale leeromgeving Canvas. Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Risicomanagement (doel en cyclus)
 • Governance en (niet-)financiële risico’s
 • Gedrag (vanuit theorie en praktijk)
 • Audit
 • Aandachtsgebieden en impact van nieuwe ontwikkelingen
 • Tools
 • IT

Het docentencorps bestaat grotendeels uit hoogleraren en docenten van toonaangevende universiteiten en uit gepromoveerde professionals uit de pensioensector. Daarnaast verlenen erkende praktijkexperts hun medewerking.

Program Director van het Executive Program Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT is Renze Munnik; management en coördinatie is in handen van Paola Huiting van Wijk (Program Manager).

De opleiding Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT gaat van start op woensdag 4 september 2024.  De 8 colleges vinden om de week plaats op woensdag van 15.00 – 21.00 uur. In de tussenliggende weken wordt gerekend op 4-6 uur zelfstudie. Benieuwd naar het hele rooster? Neem contact op met de Program Manager!

Het executive programma Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT is ontworpen voor (ervaren) bestuurders en professionals in de pensioensector. Denk aan pensioenfondsbestuurders, sleutelfunctiehouders, medewerkers van bestuursbureaus en andere beleidsbepalers. Maar ook zowel interne als externe toezichthouders in het pensioenwerkveld melden zich aan voor deze leergang, denk bijvoorbeeld aan: professionals met een functie als:

 • Pensioenverzekeraar
 • Directeur Bestuursbureau
 • Senior Medewerker Beleid en Bestuur
 • Pensioenuitvoerder
 • Toezichthouder
 • Consultant (Vermogen/Pensioenen)
 • Adviseur Pensioenen
 • Lid van de Risicocommissie
 • Lid van de Auditcommissie (Auditcie)
 • Vermogensbeheerder (Pensioenen)

De instroomeis voor de executive leergang is gesteld op minimaal hbo- werk- en -denkniveau en financieel-economische affiniteit. Daarnaast is het handig als je over minstens 2 jaar relevante werkervaring in de pensioensector beschikt.

Na het volgen van alle colleges van de module Risicomanagement, Audit & IT wordt er 1 open boek tentamen afgenomen.
Bij voldoende resultaat op het tentamen ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. Het certificaat wordt tijdens een feestelijk event uitgereikt.

Wat zeggen alumni over onze opleiding?

‘Voor professioneel pensioenbeheer zeg je na A en B ook C(PE); de CPE aan Erasmus is verbredend en verdiepend maar zeker ook leuk om te volgen. Met de academische aanpak van CPE stel je de juiste vragen op het juiste moment.' - Michael Lipsch, Fund Manager en lid deelnemersraad Pensioenfonds

'Ik vond de basisopleiding Certified Pensioenexecutive en de verdiepingsmodule Risicomanagement, Audit & IT zeer waardevol. Ik ben me meer bewust van the bigger picture; dat kan ik nu echt met overtuiging zeggen.' - Mihaela Gamala, Bestuurslid SPMS

‘Je krijgt een wetenschappelijke basis, waarmee je ontwikkelingen beter kunt plaatsen.’ - Margreet Roevros-Couprie, Senior Account Manager Pensioenuitvoeringsinstantie

Paola Huiting - Van Wijk

E-mailadres
esaa-pensioenen@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 15 06
Adres
Burgemeester Oudlaan 50| Van der Goot Building, Kamer M5-35
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Pensioenen? Check onderstaande blogs!

Het nieuwe pensioenstelsel: onvervulde beloften zijn verleden tijd

Twee houten strandstoelen op een verder leeg strand

Kunstmatige Intelligentie: kansen en risico's

Gezicht dat is opgebouwd via kunstmatige intelligentie

Het nieuwe pensioenstelsel: 'een verbetering, maar los ook de witte en de grijze vlek op!'

Klaar voor de Pensioentransitie? Volg onze Pensioenexecutive-opleidingen!

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen