Overige Kennisinstituten

Kennisinstituten van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • eBRIDGES

  Het expertisecentrum Behavioral Risk & Nudges (afgekort eBRIDGES) verbindt praktijk en wetenschap op het snijpunt van risico's, gedrag en ICT. ICT is steeds meer verweven in de dagelijkse dingen die we doen, zowel zakelijk als privé. Zo kunnen er onbewust gedragspatronen ontstaan (behavioral entrapments) waardoor risico's op hol slaan met desastreuze gevolgen: falende ICT-projecten of persoonlijke gegevens die op straat komen liggen. Kleine 'menselijke' foutjes hebben grote impact.

  eBRIDGES
 • Impact Centre Erasmus (ICE)

  Met impact denken, meten en sturen organisaties stimuleren de grootst haalbare maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit zodat mensen en middelen bewust en effectiever worden ingezet om economische, maatschappelijke en ecologische ambities te behalen. Impact Centre Erasmus werkt met en voor het bedrijfsleven, de overheid, NGO's en goede doelen om hen te ondersteunen weloverwogen keuzes te maken. 

  Impact Centre Erasmus
 • Erasmus Economics & Theology Institute (EETI)

  Het Erasmus Economics and Theology Institute is een kenniscentrum voor onderwijs, onderzoek en training op het snijvlak van theologie en economie. EETI stelt zich ten doel bij te dragen aan een florerende samenleving waar mensen tot hun recht komen door middel van de volgende activiteiten:

  • fundamenteel onderzoek naar de wisselwerking tussen economie en religie en economie en theologie als wetenschapsdisciplines
  • participatie in initieel onderwijs en
  • post-initieel contractonderwijs
  Erasmus Economics & Theology Institute (EETI)
 • Erasmus Governance Institute (EGI)

  Het Erasmus Governance Institute (EGI) organiseert diverse Programma’s en Masterclasses die (aankomende) commissarissen en toezichthouders ondersteunen in de uitoefening van hun taak. Daarnaast doet  EGI toegepast onderzoek naar relevante ontwikkelingen op het gebied van governance.

  Erasmus Governance Institute
 • Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO)

  EHERO is een denktank en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk, en onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De missie van EHERO is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. EHERO doet dat door enerzijds kennis te ontwikkelen en anderzijds kennis te verspreiden. Daarmee wil EHERO de Overheid, organisaties en individuen in staat stellen meer weloverwogen keuzes te maken. Geluk wordt daarbij opgevat als levensvoldoening; de mate waarin iemand tevreden is met zijn of haar leven als geheel. EHERO is een multidisciplinair onderzoeksinstituut waarin onder meer economie, sociologie, psychologie, filosofie, bedrijfskunde en gezondheidszorg vertegenwoordigd zijn.

  Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO)
 • Erasmus Institute for Business Economics (EIBE)

  In het leven geroepen als platform voor verschillende BV’s onder de EUR-Holding die onderzoek doen, onderwijs verzorgen en valorisatieactiviteiten verrichten op bedrijfseconomisch vlak. EIBE BV heeft als doel om de samenwerking van de werkmaatschappijen die op het brede terrein van de bedrijfseconomie werkzaam zijn te initiëren en te faciliteren. EIBE streeft het creëren van een bredere blik op bedrijfseconomie en het realiseren van synergie na. Verder vult EIBE de leemte op die er bestaat binnen de bedrijfseconomische wetenschap op het gebied van data-analyse, ethiek & leiderschap. Het inbrengen van deze aspecten binnen het bedrijfseconomisch denken heeft in het bijzonder de potentie om de bestaande onderwijs- en onderzoeksprogramma’s zonder weerga te verrijken.

   

  Erasmus Institute for Business Economics (EIBE)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen