Post-Master opleiding tot Registeraccountant

Doelgroep van de Accountancy opleiding

De opleiding Accountancy is toegankelijk voor afgestudeerden Economie en Bedrijfskunde of vergelijkbaar, of HBO AC, BE, RA of AA (aangevuld met een schakelprogramma). Voor inschrijving in het accountantsregister is een universitair masterdiploma vereist. In verband met de verplichte driejarige praktijkopleiding, betreffende inschrijving in het register, is een relevante werkkring aan te bevelen.

Over de opleiding tot Registeraccountant

De Post-Master opleiding Accountancy bestaat uit een theoretisch- en een praktijkdeel welke voor een groot deel samenvallen in de tijd. Teneinde het theoretisch examen Accountancy te kunnen afleggen, bestaat het theoretisch deel uit een vakkenpakket dat iedere student dient te volgen. Lees hier meer over de opleiding tot registeraccountant.

Lees hier uitgebreide opleidingsinformatie

Lees meer

Docenten

De studie is zwaar en intensief, zeker in combinatie met uw dagelijkse werk als accountant. Maar tegelijkertijd staan de docenten garant voor een interessante, gedegen en actuele opleiding, waarin theorie en praktijk in onderlinge verwevenheid centraal staan.

Brochure en aanmeldingsprocedure 

Beknopte informatie over de studie Accountancy om eventueel uit te printen vindt u in onze brochure.
Download Brochure.

U kunt uw aanvraag tot toelating tot de Post-Master Opleiding tot Registeraccountant hier downloaden.

Leerdoel

De accountant heeft een kernfunctie in de corporate governance van een organisatie. Als het financieel-administratieve geweten vormt hij een essentiële schakel tussen de onderneming, de toezichthouders (commissarissen, audit committee), de aandeelhouders, en de overige stakeholders in het maatschappelijk verkeer.

Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot:

Roxanne Silva MSc.

E-mailadres
Telefoon
010-4082244
Kamer
M5-21
Ruimte
Van der Goot Building | Building
Adres

Postbus 1738
3000 DRRotterdam
Nederland